Natuur en biodiversiteit in Hilversum

We moeten de komende jaren de biodiversiteit vergroten. Dit is een opdracht voor zowel de gemeente Hilversum als haar inwoners. De gemeente doet verschillende dingen om de natuur in de buurt en de biodiversiteit te verbeteren.

  • Gemeente Hilversum heeft zowel het Bijenconvenant als de Nationale Bijenstrategie ondertekend. De gemeente is een ‘bijvriendelijke gemeente’.
  • In 2019 en 2020 is op een aantal proeflocaties het maaibeheer aangepast. Als vervolg hierop wordt het maaibeheer in 2021 op meer locaties aangepast. Lees hier meer over het aangepaste maaibeheer van gemeente Hilversum.
  • Bij het aanleggen van nieuw groen gebruikt de gemeente meer planten en boomsoorten die van nature thuishoren in het landschap van Hilversum. Zo draagt zij bij aan de biodiversiteit.
  • De gemeente moedigt inwoners aan om hun tuin of balkon en hun buurt groen in te richten. Kijk hier voor meer informatie over hoe u kunt helpen uw tuin, balkon of buurt te vergroenen.

Wat is biodiversiteit?

Met biodiversiteit bedoelen we de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren die in een gebied aanwezig zijn. Over het algemeen kunnen we zeggen: hoe meer verschillende soorten er zijn, hoe hoger de biodiversiteit. Deze verschillende soorten houden de natuur in evenwicht en maken de natuur sterker. Daardoor kan de natuur beter met veranderingen omgaan, zoals klimaatverandering. Dit is ook belangrijk voor onze gezondheid: natuur ontspant ons, draagt bij aan vermindering van langdurige ziektes en helpt met het laten overgaan van gezondheidsklachten .

Waarom is de wilde bij belangrijk?

Insecten zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit. De wilde bij is een van de insecten die een belangrijke rol spelen bij bestuiving van bloemen. Doordat het leefgebied van de wilde bij steeds kleiner wordt, heeft dit insect het steeds moeilijker. Dit komt vooral door te weinig voedsel en te weinig geschikte plekken om een nest te maken. Daarom wil gemeente Hilversum het leefgebied van de wilde bij verbeteren, onder andere door haar maaibeheer aan te passen.

Meer weten over waarom de wilde bij belangrijk is? Dit filmpje over de wilde bij legt dat uit.

Kijk hier voor meer info over de verschillende wilde bijensoorten.