Wateroverlast verminderen

Wateroverlast komt steeds vaker voor. In het ‘Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026’ staat hoe de gemeente Hilversum zulke situaties wil verminderen.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026

Bij hevige regen kan het niet anders dan dat er tijdelijk water op straat staat, maar dit mag geen schade aan gebouwen geven. In het plan staat hoe gemeente Hilversum dit wil voorkomen. Ook staat in het plan welke gemeentelijke watertaken de komende jaren nog meer worden uitgevoerd. Verder komt het vervangen van de riolering in het plan aan de orde. Wethouder Arno Scheepers legt in zijn vlog het watermanagementplan uit. Of lees het hele Gemeentelijk Watermanagementplan. (Pdf, 2,71 MB)
In het watermanagementplan staan ook regels om wateroverlast tegen te gaan bij bouwontwikkelingen. In Hilversum geldt voor alle nieuw-, aan- en verbouwingen dat de eerste 60 mm die in 1 uur op de daken en verharding valt op te slaan of te infiltreren op eigen terrein. Dit water kan weer hergebruikt worden. Daarnaast moet minimaal 20 mm neerslag dat in 1 uur valt ter plekke rondom de woning worden vastgehouden zonder schade te veroorzaken.

Maatregelen tegen wateroverlast

  • Om wateroverlast na hevige regenbuien te verminderen werkt de gemeente aan een waterberging die water tijdelijk kan opvangen.
  • Grote daken worden afgekoppeld van het riool. Hiervoor neemt de gemeente de komende tien jaar contact op met eigenaren in Hilversum-Oost die panden met zulke grote daken hebben. De gemeente betaalt deze kosten zelf.
  • Wanneer er in andere delen van Hilversum werkzaamheden aan de weg of het riool zijn, wordt meteen gekeken hoe het regenwater nog beter kan worden afgevoerd of opgeslagen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de riolering in de Hyacintenlaan. Wethouder Arno Scheepers legt in zijn vlog uit hoe dit is aangepakt, in samenwerking met de bewoners.

Subsidie provincie Noord-Holland voor Berlagevijver

Een van de projecten waar gemeente Hilversum mee aan de slag gaat is een infiltratievoorziening in de Berlagevijver. Infiltreren is dat water langzaam wegzakt in de grond. De Berlagevijver had tot ongeveer 1975 infiltratiebakken, die regenwater afvoerde in de bodem. De vijver stort nu hemelwater over op het riool van de naastgelegen buurt ‘Over ’t Spoor’. Bij extreme regen wordt dit riool overbelast. Door de aanleg van een nieuwe infiltratievoorziening bij de Berlagevijver wordt het hemelwater van Hilversum-Noord weer in de bodem afgevoerd. Hierdoor wordt het wateroverlast minder. Hiervoor krijgt de gemeente subsidie van de provincie Noord-Holland.

Waterafvoer scheiden

Een belangrijk doel is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater. Dit is nodig voor duurzaam waterbeheer, volksgezondheid en het verminderen van droogte. Op veel plekken is het rioolstelsel al gescheiden, maar regenwater van woningen komt nog onnodig bij het vuilwater in het riool terecht.

Op plekken waar het riool en de weg worden vervangen gaat de gemeente hiermee aan de slag. Verder kunnen inwoners en ondernemers gratis infiltratiekratten aanvragen bij de gemeente. Deze kunststof kratten zorgen ervoor dat regenwater vanuit de regenpijp in de grond komt in plaats van in het riool.