Welstandscriteria voor zonnepanelen en zonnecollectoren in de beschermde gebieden Oost en Zuid.

Zonnepanelen en collectoren op daken in Oost en Zuid is mogelijk door maatwerk en als de kenmerkende gebiedskarakteristieken in stand blijven.

De onderstaande voorwaarden zijn bedoeld voor zadeldaken (de meest voorkomende kapvorm) in de gebieden Oost en Zuid. Het is voor de commissie Welstand mogelijk om van deze uitgangspunten af te wijken, als daar in specifieke gevallen aanleiding voor is.
Deze criteria zijn niet bedoeld voor monumenten.
Waar hieronder wordt gesproken over panelen wordt ook gedoeld op collectoren.

Maatvoering, ritme, etc

  1. Minimaal 1 meter en 3 pannen afstand tot de nok en goot van de woning en minimaal 2 dakpannen tot de erfgrens/dakrand.
  2. De panelen worden in gelijk ritme aangebracht (niet voor een deel verticaal en voor een deel horizontaal geplaatst).
  3. De panelen worden in 1 of 2 (grafisch gezien) logische vlakken aangebracht. Bijvoorbeeld een strook boven en een strook onder op het bouwblok aanwezige strook met dakkapellen/dakramen. De indeling moet goed aansluiten op deze en andere constructies op het dak, zoals schoorstenen.
  4. Bij aaneengesloten woningen: In evenwicht met de buren. In evenwicht met andere panelen op het dak van hetzelfde blok. Hierbij rekening houden met de al op het dakvlak van het hele bouwblok aanwezige dakramen, dakkapellen en afvoerpijpen etc, zodat in de toekomst één logisch geheel zal ontstaan zonder verspringingen.
  5. Bij dubbele woningen kunnen bewoners tegelijk panelen plaatsen. Deze mogen tegen elkaar geplaatst worden. Hou dan wel rekening met meer afstand aan de boven en onderkant. Bij meerdere aaneengesloten woningen minimaal 2 dakpannen tot de erfgrens.

Kleur, type, constructie

  1. Passend bij de bebouwing, geen in kleur afwijkende tussendelen of randen. Per aaneengesloten dakvlak wordt 1 type paneel toegepast.
  2. De panelen worden óp het dakvlak aangebracht zodat het dakvlak en bedekking zo min mogelijk wordt aangetast en de ingreep later ongedaan kan worden gemaakt.
  3. De onderconstructie is onzichtbaar.