Financiële ondersteuning voor ondernemers (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u de eindjes niet meer aan elkaar knopen? Mogelijk komt u in aanmerking voor Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Hilversum voert voor ondernemers die wonen in de regio Gooi en Vecht de Bbz uit. Dit zijn de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.

Tijdelijke regeling gestopt

De Bbz-light is gestopt per 1 april 2022. Nu gelden weer de normale voorwaarden van het Bbz.

Voorwaarden

 Op krijgikbbz.nl leest u of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje:

  • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioenleeftijd;
  • U woont in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf of beroep, dat is gemiddeld 23.5 uur per week;
  • Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat het genoeg opbrengt om alle zakelijke rekeningen te betalen en van te leven. We kijken hierbij naar de jaarcijfers van uw bedrijf van fde laatste 3 jaar;
  • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of beroep;
  • Uw netto (gezins)inkomen is lager dan de bijstandsnorm die voor u geldt (alleenstaande € 1.091 per maand, echtpaar € 1.559 per maand);
  • De kostendelersnorm is van toepassing. Wanneer er naast uw partner en uw kinderen jonger dan 21 jaar nog andere personen bij u wonen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Informatie over de kostendelersnorm en de normbedragen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Verschil Bbz en de Bbz-light

  • Het is niet mogelijk om Bbz aan te vragen met terugwerkende kracht.
  • De Bbz-uitkering is een lening; na afloop van het boekjaar bepalen we op basis van uw jaarcijfers of u (een deel van) de lening moet terugbetalen.
  • Er is een vermogenstoets.

Bbz uitkering aanvragen

Stuur een mail naar zelfstandigenloket@hilversum.nl  met een toelichting waarom u inkomensondersteuning nodig hebt. Als u in aanmerking komt voor een Bbz uitkering houd er dan rekening mee dat de behandeling van een aanvraag 13 weken kan duren.

Extra ondersteuning

Bent u ondernemer en woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen of ervaart u financiële stress? Dan is het goed om te weten dat er minimaregelingen zijn of schuldhulpverlening.