TOZO bedrijfskrediet

Dit formulier is bedoeld voor ondernemers die wonen in de gemeente Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

Let op! Dit formulier is bedoeld voor ondernemers voor de aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal Dit formulier is niet voor overbruggingsuitkering TOZO.

Tozo bedrijfskrediet

Inleiding

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart, 18.45 uur).  Zijn u en uw partner beiden zelfstandig ondernemer: dan kunt u beiden een aanvraag indienen. NB: beide partners moeten de aanvragen ondertekenen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor: een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U vult uw huidige inkomen in en u geeft een schatting van uw inkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen.

Wat heeft u nodig om dit formulier goed in te vullen?

 • Uw DigiD en wachtwoord
 • Heeft u een partner? Dan ook het DigiD en wachtwoord van uw partner
 • KvK-nummer en datum registratie KvK
 • Omzetcijfers sinds begin oprichting bedrijf
 • BTW aangifte 2019 (op jaarbasis of op kwartaalbasis (4x)