Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de Tozo-regeling uit. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd en uw gezinssituatie.

Per 1 oktober 2021 stopt een aantal regelingen van het Corona steunpakket. Ook de Tozo.

Als uw bedrijf nog niet genoeg opbrengt om van te leven, kunt u mogelijk een Bbz- uitkering krijgen.

Hilversum voert voor ondernemers die wonen in de regio Gooi en Vecht de Bbz uit. Dit zijn de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 heeft de maandelijkse Bbz-uitkering aangepaste voorwaarden. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje:

 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioenleeftijd;
 • U woont in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf of beroep, dat is gemiddeld 23.5 uur per week;
 • Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat het genoeg opbrengt om alle zakelijke rekeningen te betalen en van te leven. We kijken hierbij naar de jaarcijfers van uw bedrijf van 2018, 2019 en 2020 en de voorlopige cijfers van 1 januari tot 1 oktober 2021;
 • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of beroep;
 • Uw netto (gezins)inkomen is lager dan de bijstandsnorm die voor u geldt (alleenstaande € 1.078 per maand, echtpaar € 1.541 per maand);
 • De kostendelersnorm is van toepassing. Wanneer er naast uw partner en uw kinderen jonger dan 21 jaar nog andere personen bij u wonen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Informatie over de kostendelersnorm en de normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. U hoeft dus niet meteen op 1 oktober 2021 een aanvraag te doen, u kunt eerst even afwachten of uw inkomen over de maand oktober inderdaad minder is dan de bijstandsnorm. U heeft tot 30 november 2021 de tijd om een Bbz-uitkering aan te vragen voor de maand oktober.
 • Let op ! De aangepaste voorwaarden vervallen op 1 januari 2022, het is dan niet meer mogelijk om (aanvullende) uitkering over de maand december 2021 aan te vragen, dit kan tot en met 31 december 2021.

Betaling Bbz uitkering

Net als bij Tozo wordt het recht op uitkering per maand bepaald en niet per kalenderjaar. Na afloop van de maand, geeft u uw inkomsten door met een link die u van ons ontvangt . Bewaar deze link goed! Nadat u de aanvraag heeft ingestuurd, wordt vastgesteld op welk bedrag u recht heeft. Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner mee bij de berekening van de hoogte van uw uitkering. U moet beiden de aanvraag en de inkomstenopgaven via DigiD ondertekenen.

Ook is de Bbz uitkering in de laatste maanden van 2021 geen lening, maar een uitkering “om niet”

Bbz-uitkering aanvragen

Heeft u vanaf 1 oktober 2021 nog inkomensondersteuning nodig?

Stuur een mail naar zelfstandigenloket@hilversum.nl  met uw een toelichting waarom u nog inkomensondersteuning nodig hebt. Als u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering houd er dan rekening mee dat de behandeling van een aanvraag 13 weken kan duren.

Misbruik en niet volgens de regels gebruik Tozo

Het college van B en W heeft in de beleidsnota 'Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tozo Hilversum 2020-2021' vastgelegd op welke wijze er vooraf, tijdens en achteraf wordt gecontroleerd. Dit om misbruik en niet volgens de regels gebruik van de Tozo-regeling tegen te gaan en op welke wijze er wordt afgeweken van standaard terugvorderings- en sanctiebeleid.  De belangrijkste punten uit het beleid:

 • de controles (achteraf) zijn vooral gericht op fraudesignalen.
 • Alleen in geval van het niet nakomen van de inlichtingenplicht wordt er verhoogd met belastingen en premies (gebruteerd).
 • De gemeente is soepel in geval van terugvorderingen die te maken hebben met kinderalimentatie.
 • De gemeente werkt mee aan schuldregelingen bij Tozo-terugvorderingen die zijn ontstaan door het onvoldoende nakomen van de inlichtingenplicht, maar waarbij er geen sprake is van fraude.
 • Bij een terugvordering zal zoveel mogelijk worden verrekend met nog uit te keren bedragen.

Ondersteuning via minimaregelingen

Woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen of ervaart u financiële stress? Dan is het goed om te weten dat er minimaregelingen zijn om u te ondersteunen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld extra geld aanvragen voor de sportcontributie of een nieuwe wasmachine als uw oude wasmachine kapot is. Kijk welke minimaregelingen er zijn.