Tozo

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de 2 Tozo regelingen uit. Deze maatregelen zijn bedoeld om voor zelfstandige ondernemers de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De 2 regelingen zijn:

  1. Uitkering, aanvulling tot het minimum (deze hoeft u niet terug te betalen)
  2. Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157

Tozo 5

Vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met donderdag 30 september 2021 kunnen ondernemers die een inkomen onder het minimum hebben Tozo aanvragen, een uitkering die het inkomen aanvult tot het minimuminkomen. Daarvoor moet u elke maand, als de maand voorbij is uw inkomen doorgeven met een link die u van ons ontvangt. Bewaar deze goed!  Na het indienen hiervan kan vastgesteld worden op welk bedrag u recht heeft. Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner mee bij de berekening van de hoogte van uw uitkering. En u moet beiden de verlenging of aanvraag met DigiD ondertekenen.

Aanvraag Tozo 5

Aanvraag Tozo 5 verkort

Verlenging

Had u al eerder een Tozo Uitkering: dan kunt u een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u uw zaaknummer nodig en uw DigiD.

Verlenging Tozo 4

Heeft u nog niet eerder een Tozo aanvraag gedaan: dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Daarvoor heeft u uw DigiD, uw KvK-nummer en inschrijfdatum en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Betaling Tozo

Om uw Tozo uitkering te kunnen betalen hebben we iedere maand een inkomstenverklaring van u nodig. De link hiervoor vindt u in de beschikking van uw aanvraag. Deze is per e-mail naar u verzonden. Deze link kunt u iedere maand opnieuw gebruiken.

Na het invullen en verzenden krijgt u een ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat de verklaring bij ons is aangekomen. Wij betalen dan binnen 7 werkdagen het bedrag waar u recht op heeft.

Tozo: Bedrijfskrediet aanvragen

Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar en 6 maanden. Tot  1 juli 2021 hoeft niet te worden afgelost. U vindt hier het aanvraagformulier voor dit krediet. Wilt u weten of u voor een krediet in aanmerking komt? Dat kunt u alvast checken op: krijgiktozo.nl

Uitstel van betaling

Ondernemers die in 2020 een Tozo Bedrijfskrediet hebben ontvangen, krijgen automatisch uitstel van betaling tot 1 juli 2021. U hoeft ons hiervoor niet te bellen of te e-mailen.

LET OP: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

Misbruik en niet volgens de regels gebruik Tozo

Het college van B en W heeft in de beleidsnota 'Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tozo Hilversum 2020-2021' vastgelegd op welke wijze er vooraf, tijdens en achteraf wordt gecontroleerd. Dit om misbruik en niet volgens de regels gebruik van de Tozo-regeling tegen te gaan en op welke wijze er wordt afgeweken van standaard terugvorderings- en sanctiebeleid.  De belangrijkste punten uit het beleid:

  • de controles (achteraf) zijn vooral gericht op fraudesignalen;
  • alleen in geval van het niet nakomen van de inlichtingenplicht worden gebruteerd (verhoogd met belastingen en premies);
  • de gemeente is coulant in geval van terugvorderingen die te maken hebben met kinderalimentatie;
  • de gemeente werkt mee aan schuldregelingen bij Tozo-terugvorderingen die zijn ontstaan door onvoldoende nakoming van de inlichtingenplicht maar waarbij er geen sprake is van fraude;
  • waar mogelijk zal er bij een terugvordering zoveel mogelijk worden verrekend met nog uit te keren bedragen.

Minimaregelingen

Woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen of ervaart u financiële stress? Dan is het goed om te weten dat er minimaregelingen zijn om u te ondersteunen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld schulden voorkomen of uw kinderen laten sporten.