TONK tabel woonlasten en rekenvoorbeeld

In het tabel of rekenvoorbeeld kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TONK-regeling

Netto inkomen in peilmaand Alleenstaande Gezin

t/m € 2.500

>35% >30%

t/m € 3.500

>40% >35%

t/m € 4.500

>45% >40%

t/m € 5.500

>50% >45%

> € 5.500

>55% >50%

In de tabel woonlasten kunt u zien welk hoe groot het percentage woonlasten van uw inkomen moet zijn om in aanmerking te komen voor de TONK. Dit is afhankelijk van uw inkomen en van uw woonsituatie. U kunt in de tabel kijken welk percentage op uw situatie van toepassing is. Kijk in de juiste rij (uw netto maandinkomen in een door u gekozen peilmaand) en in de juiste kolom (alleenstaande of gezin). Daaruit volgt een percentage.

Het percentage dat u ziet is het minimum percentage van uw inkomen dat u uitgeeft aan woonlasten om aanspraak te maken op de TONK. Let op: heeft u lage woonlasten, maar andere hoge vaste lasten, dan kunt u die ook doorgeven bij uw aanvraag. Het moet gaan om bijzondere vaste lasten die niet iedereen heeft, of die bij u hoger zijn dan gemiddeld.

Als u bijvoorbeeld € 2.500 netto per maand verdient en u bent een alleenstaande, dan is het percentage voor u 35% (links boven in de tabel). Dat betekent dat als u meer dan 35% van uw inkomen van €2.500 per maand betaalt aan uw woning, u in aanmerking komt voor de TONK. 35% van € 2.500 is € 875. Dus bij een huur of hypotheek van meer dan € 875 per maand voldoet u aan deze voorwaarde.