TONK tabel woonlasten en rekenvoorbeeld

Reken uit of u in aanmerking komt voor de TONK-regeling en bekijk het rekenvoorbeeld

Netto inkomen januari 2021 Alleenstaande Gezin

t/m € 2.500

>40% >35%

t/m € 3.500

>45% >40%

t/m € 4.500

>50% >45%

t/m € 5.500

>55% >50%

< € 5.500

>60% >55%

In de tabel woonlasten kunt u zien welk hoe groot het percentage woonlasten van uw inkomen moet zijn om in aanmerking te komen voor de TONK. Dit is afhankelijk van uw inkomen en van uw woonsituatie. U kunt in de tabel kijken welk percentage op uw situatie van toepassing is. Kijk in de juiste rij (uw netto maandinkomen van januari 2021) en in de juiste kolom (alleenstaande of gezin). Daaruit volgt een percentage.

Het percentage dat u ziet is het minimum percentage van uw inkomen dat u uitgeeft aan woonlasten om aanspraak te maken op de TONK.

Als u bijvoorbeeld €2.500 netto per maand verdient en u bent een alleenstaande, dan is het percentage voor u 40% (links boven in de tabel). Dat betekent dat als u meer dan 40% van uw inkomen van €2.500 per maand betaalt aan uw woning, u in aanmerking komt voor de TONK. 40% van €2.500 is €1.000. Dus bij een huur of hypotheek van meer dan €1.000 per maand voldoet u aan deze voorwaarde.