Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. U vraagt de regeling aan bij de gemeente.

Let op: de TONK is sinds 15 juni 2021 met terugwerkende kracht verruimd, en daardoor voor meer mensen beschikbaar. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan beoordelen wij uw aanvraag opnieuw volgens de nieuwe voorwaarden. U ontvangt vanzelf bericht, u hoeft niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Voor wie is de regeling TONK

De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een inkomensterugval, waardoor ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Er zijn een aantal voorwaarden:

  • U heeft te maken met een inkomensdaling van uw gezinsinkomen (het inkomen van u en uw partner samen) (minimaal 15% en een door u gekozen peilmaand in 2021)
  • De terugval in het inkomen is veroorzaakt door Corona en/of door de maatregelen van het Rijk tegen Corona
  • U heeft in verhouding tot uw huidige inkomen hoge (woon)lasten (tussen de 30% en 55% afhankelijk van uw woonsituatie en inkomen, zie tabel woonlasten en rekenvoorbeeld)
  • U heeft niet meer eigen vermogen dan € 31.340 voor een alleenstaande of € 62.680 voor gehuwden en alleenstaande ouders (waarde van uw woning telt niet mee).

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan aanvragen?

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor de TONK worden gecompenseerd voor de daling in het inkomen tot  € 400 per maand. U ontvangt de compensatie vanaf de maand waarin uw inkomen 15% of meer is gedaald tot en met september 2021. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen

TONK regeling aanvragen

De TONK wordt niet teruggevorderd

Wij controleren voorafgaand aan de uitbetaling of u aan de voorwaarden voldoet. Achteraf doen wij geen controle. Heeft een toekenning ontvangen dan mag u het geld houden.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling TONK? Dan kunt u mailen naar TONK@hilversum.nl of bel ons op het nummer 035 629 2900.

Minimaregelingen

Woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen of ervaart u financiële stress? Dan is het goed om te weten dat er minimaregelingen zijn om u te ondersteunen. Daarmee kunt u extra geld aanvragen voor bijvoorbeeld de sportcontributie of een nieuwe wasmachine als uw oude wasmachine kapot is.