Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur of hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeente voert TONK uit. Vanaf half maart kan de regeling worden aangevraagd bij de gemeente.

Voor wie is de regeling TONK

De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een inkomensterugval, waardoor ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Het moet gaan om een flinke terugval in het inkomen en de woonlasten moeten naar verhouding een groot deel van het huidige inkomen bedragen. Er is dus een aantal voorwaarden:

  • U heeft te maken met een flinke inkomensterugval (minimaal 35%) tussen 2019 en januari 2021
  • De terugval in het inkomen is veroorzaakt door Corona en/of door de maatregelen van het Rijk tegen Corona
  • U heeft in verhouding tot uw huidige inkomen hoge woonlasten (tussen de 35% en 60% afhankelijk van uw woonsituatie en inkomen, zie tabel woonlasten en rekenvoorbeeld)
  • U heeft niet meer eigen vermogen dan €31.340 voor een alleenstaande of €62.680 voor gehuwden en alleenstaande ouders (waarde van uw woning telt niet mee).

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan aanvragen?

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor de TONK ontvangen een vast bedrag voor de maanden januari t/m juni. Het gaat om een bijdrage van €200 per maand. In totaal ontvangen huishoudens dus €1.200 voor 6 maanden. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen

Vanaf half maart kunt u de regeling aanvragen. Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Waarom pas half maart beschikbaar

De regeling is bedoeld voor de maanden januari tot en met juni 2021. Het Rijk heeft in februari aan de gemeentes bekend gemaakt hoe de regeling er op hoofdlijnen uit komt te zien. Iedere gemeente moest zelf nog aan de slag om de regeling vorm te geven. Er moesten daarvoor keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld hoe groot de inkomstendaling moet zijn om in aanmerking te komen voor de regeling en hoe hoog het bedrag per maand is dat iemand ontvangt. Hoe de regeling er in Hilversum uit komt te zien is op 2 maart vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Er wordt nu gewerkt aan het aanvraagformulier. Naar verwachting kan het formulier half maart worden opengesteld voor aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf januari 2021. U loopt dus geen TONK mis over de voorgaande maanden.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling TONK? Dan kunt u mailen naar TONK@hilversum.nl of bel ons op het nummer 035 629 2900.