Hulp voor Hilversumse ondernemers en organisaties

Bedrijven in Hilversum worden zwaar geraakt door de coronamaatregelen. Er zijn landelijke en gemeentelijke regelingen om u te helpen.

Kijk voor ondernemersinformatie over de landelijke maatregelen op:

Ook uw brancheorganisatie kan u verder helpen.

TONK Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten

TONK is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur of hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeente voert TONK uit. Vanaf half maart kan de regeling worden aangevraagd bij de gemeente. Lees meer over TONK...

Tozo

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de 2 Tozo regelingen uit.

  1. Uitkering, aanvulling tot het minimum (deze hoeft u niet terug te betalen)
  2. Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157

Voor meer informatie en aanvragen: Tozo

Gratis hulp voor ondernemers

Veel ondernemers ervaren de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Voor ondernemers in Hilversum is er gratis en onafhankelijk advies beschikbaar vanuit MKBDoorgaan.nl. De stichting helpt ondernemers met praktische noodzakelijke ondersteuning voor de continuering en groei van het bedrijf, maar biedt ook hulp als het beter is om te stoppen met de onderneming.

Wat doet MKBDoorgaan.nl?

Aan de hand van een telefonisch informerend gesprek brengen de adviseurs van MKBDoorgaan.nl de actuele situatie van de onderneming in kaart. Zij bieden de ondernemer advies en oplossingsmogelijkheden voor de ontstane probleemsituatie. Indien vervolgstappen wenselijk zijn, vindt een warme overdracht plaats naar een gespecialiseerde partij binnen het netwerk van MKBDoorgaan.nl die de ondernemer verder helpt. MKBDoorgaan.nl werkt samen met meer dan 160 partijen gespecialiseerd in financiering, bedrijfsadvies en coaching die de ondernemer verder kunnen helpen.

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een gratis informerend gesprek via mkbdoorgaan.nl/nl/gemeente-hilversum. De stichting neemt binnen 48 uur telefonisch contact op met de ondernemer om zijn/haar vragen te beantwoorden.

URECA: advies en adviestegoed in regio Utrecht

Ondernemers in de regio Utrecht, inclusief Hilversum, kunnen de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.
Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.

Hoe dat werkt?

Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona? URECA heeft hiervoor adviestegoed.

Al tientallen ondernemers – ook uit Hilversum - wisten hun weg naar URECA te vinden. Ze hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.
 
Vraaguitval, tekort aan liquiditeit, personeel thuis op de bank... Er zijn steeds meer overheidsregelingen, maar u kunt hulp gebruiken om de aanvraag goed te formuleren. Of hulp om met u mee te denken over uw bedrijfsvoering. Of om te sparren over nieuwe businessmodellen. Wellicht kan de regio Utrecht u, als ondernemer in Hilversum, helpen.
We willen u concrete, aanvullende hulp bieden. Een groeiende groep regionale bedrijven, gemeenten en de provincie heeft de handen ineengeslagen om, belangeloos, ondersteuning en antwoorden op uw vragen te bieden. Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit.

Het kan ook zijn dat u juist hulp ‘in de aanbieding’ heeft aan andere bedrijven in nood. Dat zou advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit kunnen zijn.
De Alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Een aantal Hilversumse bedrijven heeft zich al aangesloten!

Veilig ondernemen

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar het is lastig hier uit te ontsnappen. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het gebruiken van bedrijfsruimten, diensten, voertuig of zelfs uw onderneming.

Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.

Bekijk ook de infographic van het RIEC-LIEC voor meer informatie en wat u kunt doen in dit soort situaties.

Meer informatie

Meer weten en updates over veilig ondernemen in Hilversum? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief Veilig ondernemen.

Taskforce Anderhalve meter

De gemeente wil ondernemers en organisaties in deze moeilijke tijd zoveel als mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in onze stad. Samen bewaken we de balans.

Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met de gemeente via anderhalvemeter@hilversum.nl

Corona in Hilversum

Kijk voor de algemene informatie op de pagina 'corona in Hilversum' en actuele nieuwsberichten over corona op de 'corona nieuwspagina'.