Lockdown tot 19 januari 2021

Overzicht van de maatregelen

De afgelopen weken is er een (te) snelle toename in het aantal besmettingen. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Nederland is tot ten minste dinsdag 19 januari in een lockdown. In het kort: alle niet-essentiele winkels zijn gesloten en de kerstdagen kan met 3 (15 december 2020)gasten worden gevierd.

Overzicht van maatregelen

Tot en met 19 januari 2021:

 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder
 • Aantal locaties sluiten:
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken
 • Volwassenen sporten buiten alleen of met zijn tweeën. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn uitzonderingen

 • Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen
 • De zorg moet zoveel mogelijk toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.
 • Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven
 • Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.
 • Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
 • Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
 • Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.  
Onderwijs en kinderopvang tot 19 januari

Sluiting scholen

De sluiting van alle basisscholen en middelbare scholen duurt zeker tot en met het weekend van 16 en 17 januari. In de eerste weken van het nieuwe jaar wordt online les gegeven. Ook studenten op mbo, hbo en universiteiten krijgen onderwijs op afstand. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor examens en kwetsbare leerlingen.

Organisatie noodopvang in de regio

De kinderopvang is gesloten tot en met tenminste 17 januari. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld.  Is er in een gezin slechts één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Kinderopvangorganisaties bieden noodopvang aan ouders in cruciale beroepen die al een contract hebben. Dit geldt slechts tijdens de reguliere openingstijden van de kinderopvang.  Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Na de kerstvakantie kunnen kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie terecht bij een noodopvang op school. Voor verdere vragen kunnen ouders zich melden bij het regionaal meldpunt Kinder- en Schoolopvang. Ook wanneer ouders tegen problemen aanlopen rondom de noodopvang van hun kind.  Het regionale Meldpunt is op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via 035-6926202. Per e-mail is het Meldpunt te bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Jeugd en gezin en het consultatiebureau

Voor de risicogezinnen die bekend zijn, wordt extra inzet gepleegd door telefonische contacten en sommige gezinnen krijgen huisbezoeken. Voorbeelden hiervan zijn gezinnen die meedoen aan het Buitenshuis project of Stevig Ouderschap. Er zijn korte lijntjes met verloskundigen, kinderopvang, scholen en noodopvang en anderen. Meer informatie op de website van Jeugd en Gezin.

Hulpverlening: MEE, Versa en stichting Present

MEE doet aan maatwerk voor individuele inwoners met inachtneming van anderhalvemeter afstand.  Dat geldt ook voor Versa. Inloopfuncties zijn wel beperkt tijdens de kerstvakantie. De organisatie biedt verschillende initiatieven om inwoners te ondersteunen, zowel van zichzelf als andere organisaties. Voor actuele informatie kijk op: www.versawelzijn.nl
Inwoners die hulp willen bieden of juist hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met stichting Present. Zowel het aantal hulpvragers als het aantal hulpbieders neemt af de afgelopen periode. De organisatie kan daarom de hulpvragen goed aan. Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.

 

Lees meer op de website van de rijksoverheid.