Nieuws corona RSS icoon

  • Coronasteun voor 7 culturele amateurinstellingen

    28 mei 2021

    Wij hebben aan ongeveer 40 kleine stichtingen en verenigingen die een subsidie- of samenwerkingsrelatie met de gemeente hebben, gevraagd om inzichtelijk te maken welke financiële steun zij nodig hebben om de periode tot het najaar te kunnen overbruggen. Zes verenigingen en 1 stichting hebben aangegeven in de problemen te komen. Zij dreigen door de coronamaatregelen in het najaar te moeten stoppen. Deze partijen krijgen nu incidenteel extra steun vanuit de gemeente. Samen krijgen ze in totaal € 32.629,- aan incidentele subsidie. Die subsidie wordt betaald vanuit de reserve COVID-19.