Anderhalve meter

De gemeente trekt samen op met partners in de stad. In de taskforce Anderhalve Meter werkt de gemeente samen met vertegenwoordigers uit verschillende gebieden en sectoren.

De taskforce is opgestart met vertegenwoordigers uit gebieden waar de druk op de openbare ruimte het grootst is. Deelnemers zijn op dit moment: Centrum Hilversum, Koninklijke Horeca Nederland, de Vorstin namens het Cultuurnetwerk, De Gijsbrecht en Hilversum Marketing. Coördinerend wethouders zijn Gerard Kuipers en Arno Scheepers.

De Taskforce heeft 4 doelen:

  • Meedenken over uitgangspunten en afwegingen
  • Mede bewaken van de druk op de openbare ruimte
  • Bevorderen van samenwerking tussen sectoren en gebieden
  • Mede verzorgen van eenduidige communicatie over de corona-aanpak.
Anderhalvemeter

Veel ondernemers en organisaties hebben te kampen met beperkingen. De gemeente wil ondernemers en organisaties zoveel mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in Hilversum. Samen bewaken we de balans. Heeft u vragen of ideeën, laat ons weten: anderhalvemeter@hilversum.nl.