Wie mag stemmen

Op 31 januari 2022 is bepaald wie er mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Hilversum een stempas als u op 31 januari 2022 staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als:

 • U bent geboren op of voor 16 maart 2004 en
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent EU-inwoner
 • U heeft een andere nationaliteit en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland

Bent u na 31 januari 2022 in Hilversum komen wonen. Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Hilversum stemmen.

Stemmen bij een stembureau

Zo stemt u bij een stembureau

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. U kunt stemmen met uw identiteitsbewijs als dat op 16 maart 2022 niet meer dan 5 jaar verlopen is. Kijk bij ‘geldig tot’ op uw identiteitsbewijs. Alle data vanaf 17 maart 2017 zijn goed.
 • Een identiteitsbewijs is: een Nederlands paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland
 • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje
 • Maak het vakje rood bij de naam van degene waar u op stemt. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet
 • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet
 • Vouw het stembiljet dicht en lever het in

Waar kan ik stemmen

U mag stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente Hilversum. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.