Iemand voor u laten stemmen

Regel dat via een volmacht of machtiging

Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen en zo gaat uw stem niet verloren.

Regels uitbrengen volmachtstem

De persoon die u machtigt kan de volmachtstem (uw stem) alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen. Hij/zij kan naast zijn eigen stem voor 2 mensen tegelijk stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

 • De gemachtigde staat in Hilversum geregistreerd als kiezer.  (de persoon heeft zelf een stempas ontvangen)
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit
 • De persoon neemt niet meer dan 2 volmachten mee

Iemand machtigen

Iemand machtigen kan op 3  manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

 • Vraag iemand die ook in Hilversum woont namens u te stemmen
 • Vul de achterkant van uw stempas in
 • U en de persoon die namens u stemt, zetten allebei een handtekening
 • De persoon die namens u stemt is nu gemachtigd en neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde persoon (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien van en van zichzelf. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien

Schriftelijke volmacht

U gebruikt een schriftelijke volmacht voordat u de stempas heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Woont u op 31 januari 2022 in Hilversum? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente Hilversum aanvragen.

 • Vul het aanvraagformulier in
 • U en de persoon die namens u stemt, vullen allebei een deel van dit formulier in
 • U zet beide een handtekening.
 • U doet daarbij een kopie indentiteitsbewijs van de gemachtigde en uzelf
 • Lever het formulier daarna in bij de gemeente
  • Inscannen en per e-mail sturen naar: publiekszaken@hilversum.nl  
  • Per post versturen naar: Team Verkiezingen, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum
  • Inleveren bij de receptie op het Stadskantoor aan de Oude Enghweg 23.
 • De gemachtigde hoeft tijdens het stemmen geen identiteitsbewijs van u te laten zien. Alleen van zichzelf

Online

Formulier op tijd versturen of inleveren

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, vóór 17.00 uur hebben ontvangen.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt de persoon die namens u stemt een volmachtbewijs. Met dit bewijs kan alleen de gemachtigde persoon namens u stemmen.

Meenemen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs en zijn eigen identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs). Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen (tot 17 maart 2017). Een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op een smartphone is ook goed.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.