Belangrijke data

Een overzicht

  • Stemmen: 14, 15 en 16 maart
  • Ondersteuningsverklaringen: 3 – 31 januari
  • Bezorging stempas: 22 – 23 februari
  • Bezorging kandidatenlijsten week 9 (28 februari – 5 maart)
  • Laatste dag aanvraag volmacht en vervangende stempas: 11 maart tot 17.00 uur