Verslag controletelling gemeente Hilversum (pdf, 536 kB)

Na invoer van de tellingen in het softwareprogramma OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van een controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft. De ondertekenaar stelt in dit verslag de uitkomsten van die controle vast en verklaart dat de 3 te controleren lijsten (steekproef) pas bekend zijn gemaakt bij aanvang van de controletelling.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Verslag controletelling gemeente Hilversum (pdf, 536 kB) 23 maart 2021, pdf, 244kB