Databank verkiezingsuitslagen

De Kiesraad heeft de Databank Verkiezingsuitslagen ontwikkeld om uitslagen toegankelijk te maken. De uitslagen die hier worden gepubliceerd gaan terug tot 1848.

De Databank is samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder die van

  • het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer uit de periode 1848-1917),
  • het Onderwijsinstituut Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer tussen 1946 en 1977) en
  • het Centraal Bureau voor de Statistiek (de uitslagen uit de periode 1981-1998
  • de Nederlandse verkiezingsuitslagen van het Europees Parlement vanaf 1989).

Linken

Voor meer informatie over uitslagen van eerder gehouden verkiezingen: https://www.verkiezingsuitslagen.nl

Voor de uitslagen van de Tweede kamer verkiezing in 2017 in Hilversum

Het Nederlandse verkiezingsproces

Het Nederlandse verkiezingsproces is in de loop van de tijd verschillende malen gewijzigd. Inmiddels heeft Nederland een kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging. Hoe verkiezingen verlopen en welke wettelijke procedures daarbij gelden, staat uitgebreid beschreven op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl.