Veilig stemmen

In verband met het coronavirus doet de gemeente er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

 Zo gelden er op alle stembureaus strikte hygiëneregels en zijn er maatregelen getroffen. Denk daarbij onder andere aan looproutes, kuchschermen, handgel en 1,5 meter stickers. Stembureauvrijwilligers zien erop toe dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

U ontvangt voor deze verkiezing een gezondheidscheck van het RIVM. Die valt samen met de stempassen bij u op de deurmat. Lees deze goed door voordat u op een stembureau gaat stemmen.
Veilig stemmen moet voor iedereen mogelijk zijn

Er zijn extra stembureaus waarvan sommige al op 15 en 16 maart geopend zijn. Ook krijgen ouderen vanaf 70 jaar de mogelijkheid om per brief te stemmen.

Extra open op 15 en 16 maart

van 07.30 tot 21.00 uur (speciaal voor kiezers met een kwetsbare gezondheid)

1.  Parochiehuis St Anna Gebouw
2.  Emmauskerk Kerkelanden
3.  Grote Kerk, Oude Torenstraat
4.  Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg
5.  Sporthal Dudok Arena, Arenapark
6.  Diependaalse Kerk, Diependaalselaan
7.  Morgenster Kerk, Seinstraat
8.  Rehobothkerk, Kleine Drift
9.  Sporthal De Meent, Hilversumse Meent 6
10. Station Voorkant, Stationsplein