70 jaar en ouder

Er zijn verschillende mogelijkheden voor kiezers van 70 jaar en ouder om veilig te kunnen stemmen.

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Vanaf 24 februari ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen.

Per brief

U heeft een stempas gekregen en een week later uw briefstempakket ontvangen. De briefstem kan via de post (retour envelop zit erbij) naar de gemeente gestuurd worden of afgegeven worden bij de receptie van het Raadhuis (Dudokpark 1, tussen 9:00 en 17:00 uur).

Eerder stemmen op maandag en dinsdag

Behoort u tot een kiezer uit een risicogroep dan heeft u ook de mogelijkheid om op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart te stemmen. Een beperkt aantal stembureaus zijn daarvoor open van 07.30 tot 21.00 uur :

1.  Parochiehuis St Anna Gebouw
2.  Emmauskerk Kerkelanden
3.  Grote Kerk, Oude Torenstraat
4.  Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg
5.  Sporthal Dudok Arena, Arenapark
6.  Diependaalse Kerk, Diependaalselaan
7.  Morgenster Kerk, Seinstraat
8.  Rehobothkerk, Kleine Drift
9.  Sporthal De Meent, Hilversumse Meent 6
10. Station Voorkant, Stationsplein  

Iemand voor u laten stemmen

Kunt  of wilt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen en zo gaat uw stem niet verloren.

De persoon die u machtigt kan de volmachtstem (uw stem) alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen. Hij/zij kan naast zijn eigen stem voor 3 mensen tegelijk stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • de gemachtigde staat in Nederland geregistreerd als kiezer.  (hij/zij heeft zelf een stempas ontvangen)
  • de gemachtigde woont in Nederland.
  • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit.
  • een kiezer neemt niet meer dan 3 volmachten mee.

Een volmacht aanvragen kan op 2 manieren

  1. U machtigt een andere kiezer uit Hilversum door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Daarna geeft u de stempas en een (digitale) kopie van uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  2. Of digitaal. Dan kunt u ook iemand machtigen in een andere gemeente. Houdt uw DigiD bij de hand.
    • Degene die u machtigt, kan de machtiging aannemen door tijdens de aanvraag ook in te loggen met zijn/haar DigiD of u laat de persoon eerst het aanvraagformulier ondertekenen, waarna u dit formulier tijdens de aanvraag upload. Download het aanvraagformulier (Model L8) om de volmacht te regelen.

Start uw aanvraag voor een volmacht.

Wilt u naar het stadkantoor komen om een volmacht te regelen, maak dan eerst een afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken  of bellen met telefoonnummer 14035.

Vanaf 1 maart 2021 worden de volmachten verstuurd naar de gemachtigden.

Meenemen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs en zijn eigen identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs). Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen (tot 18 maart 2016). Een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op een smartphone is ook goed.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Kosten

Een volmacht is gratis

Meer vragen en antwoorden over briefstemmen voor 70-plussers