Iemand voor u laten stemmen

Regel dat via een volmacht of machtiging

Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen en zo gaat uw stem niet verloren.

Regels uitbrengen volmachtstem

De persoon die u machtigt kan de volmachtstem (uw stem) alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen. Hij/zij kan naast zijn eigen stem voor 3 mensen tegelijk stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • de gemachtigde staat in Nederland geregistreerd als kiezer.  (hij/zij heeft zelf een stempas ontvangen)
  • de gemachtigde woont in Nederland.
  • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit.
  • een kiezer neemt niet meer dan 3 volmachten mee.

Een volmacht aanvragen kan op 3 manieren

Schriftelijk

  1. U machtigt een andere kiezer uit Hilversum door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Daarna geeft u de stempas en een (digitale) kopie van uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  2. U machtigt een andere kiezer uit een andere gemeente. Download dan het formulier en stuur deze op. De aanvraag moet voor 12 maart 17:00 uur binnen zijn.

Aanvraagformulier volmacht

Digitaal

Dan kunt u ook iemand machtigen in een andere gemeente.

Digitale aanvraag volmacht  Houdt uw DigiD bij de hand.

  • Degene die u machtigt, kan de machtiging aannemen door tijdens de aanvraag ook in te loggen met zijn/haar DigiD of u laat de persoon eerst het aanvraagformulier ondertekenen, waarna u dit formulier tijdens de aanvraag upload. Download het aanvraagformulier (Model L8) om de volmacht te regelen.

Mondeling

Wilt u naar het stadkantoor komen om een volmacht te regelen, maak dan eerst een afspraak.
digitaal een afspraak maken  of bel met telefoonnummer 14035.

Vanaf 1 maart 2021 worden de volmachten verstuurd naar de gemachtigden.

Meenemen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs en zijn eigen identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs). Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen (tot 18 maart 2016). Een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op een smartphone is ook goed.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.