Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Feiten en cijfers waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Zeeniveau | Oppervlakte | Gemeenten | Kerntaken

Kaartje met daarom de gemeenten die vallen onder waterschap Amstel, Gooi en VechtOns beheergebied

• Ongeveer 1,3 miljoen mensen
• Grotendeels onder zeeniveau
• Hoogste punt: +37,7 meter N.A.P.
• Laagste punt: -6,70 meter N.A.P.
• 70.000 hectare oppervlakte
• 9.500 hectare open water
• 12 zuiveringsinstallaties
• 240 gemalen
• 105 sluizen
• 590 stuwen
• 20 gemeenten
• Wonen, werken, recreëren
• Diverse belangen: natuur, landbouw, recreatie, stadsleven
• Afwisselend landschap

Onze kerntaken

• Veiligheid: veilige dijken en droge voeten
• Voldoende water: niet teveel en niet te weinig water in de sloot en onder maaiveld
• Schoon water: rioolwater zuiveren, zorg voor ecologisch en chemisch goede kwaliteit water
• Klimaatbestendige omgeving

Daarnaast

• Op en om het water: veilig vaarwater, recreatie, natuur en cultureel erfgoed
• Innovatief en duurzaam: kennis ontwikkelen, kosten optimaliseren, innovatie, circulaire economie en energie besparen