Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stemmen bij volmacht, kiezerspas of vervangende stempas aanvragen

Volmacht | Stemmen | Schriftelijke volmacht | Onderhandse volmacht | Kiezerspas | Vervangende stempas

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen. 

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen is het mogelijk om iemand anders een volmacht te verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Dit kan op twee manieren:

Onderhandse volmacht

Het geven van een onderhandse machtiging kan tot en met woensdag 20 maart 2019. De gemachtigde kan voor deze verkiezingen iedereen zijn die in de gemeente Hilversum woont en ook een stempas heeft ontvangen. Om een ander voor beide verkiezingen te machtigen, moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas
 • Zet uw handtekening
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten
 • Geeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. De gemachtigde mag uw ook identiteitsbewijs via een smartphone of tablet laten zien.
 • De gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Schriftelijke volmacht

Het geven van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Hierbij kunt u iemand machtigen die niet in de gemeente Hilversum woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde Waterschap.

Voor een volmacht geldt dat u als gemachtigde:

 • Voor maximaal twee personen per volmacht mag stemmen
 • De volmacht stem tegelijk moet uitbrengen met uw stem
 • Bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • U zich moet legitimeren

U wilt gaan stemmen in een andere gemeente / stemmen met een kiezerspas

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Noord-Holland.
Met een  kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een stembureau binnen dat waterschap waarvoor u kiesgerechtigd bent. Direct regelen Verzoek kiezerspas

Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl  ziet u in welk waterschap u woont en welke plaatsen daaronder vallen. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer staat ingeschreven.

Vervangende stempas

U vraagt een nieuwe stempas aan als u uw oude stempas kwijt bent of als u uw stempas nooit hebt ontvangen.
U vraagt de vervangende stempas aan bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer staat Direct regelen verzoek vervangende stempasingeschreven.

Voorwaarden

U kunt een kiezerspas of een vervangende stempas voor de verkiezingen aanvragen als u:

 • Mag stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten of Waterschappen
 • Een identiteitsbewijs heeft
 • Uw identiteitsbewijs niet langer dan vijf jaar verlopen is
 • Heeft u geen identiteitsbewijs of deze is meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.
 • Een digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart zijn ontvangen door uw gemeente. Een mondeling verzoek kunt u daarna nog uiterlijk dinsdag 19 maart tot 12.00 uur in persoon indienen.

Meer informatie