Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Kiezerspas

Stemmen in andere gemeente

U kunt geen gebruik meer maken van dit verzoek omdat uw schriftelijke of digitale verzoek voor een vervangende stempas of kiezerspas uiterlijk tot 5 dagen voor de dag van de stemming ingediend mag worden. U kunt nog wel een mondeling verzoek indienen aan de balie op het gemeentehuis tot uiterlijk dinsdag 19 maart om 12.00 uur.

U wilt gaan stemmen in een andere gemeente / stemmen met een kiezerspas

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Noord-Holland.
Met een  kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een stembureau binnen dat waterschap waarvoor u kiesgerechtigd bent.

Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl  ziet u in welk waterschap u woont en welke plaatsen daaronder vallen. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer staat ingeschreven.

Voorwaarden

U kunt een kiezerspas voor de verkiezingen aanvragen als u:

  • Mag stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten of Waterschappen
  • Een identiteitsbewijs heeft
  • Uw identiteitsbewijs niet langer dan vijf jaar verlopen is
  • Heeft u geen identiteitsbewijs of deze is meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.
  • Een digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart zijn ontvangen door uw gemeente. Een mondeling verzoek kunt u daarna nog uiterlijk dinsdag 19 maart tot 12.00 uur in persoon indienen.