Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vervangende stempas

23 mei | Verkiezingen Europees Parlement| Aanvragen

Direct regelen aanvragen vervangende stempassrc="/Home/Bestuur/verkiezingen2019/Europees_Parlement/Vervangende_stempas/Verzoek_vervangende_stempas.std?disposition=inline"U kunt geen gebruik meer maken van deze e-dienst omdat uw schriftelijke of digitale verzoek voor een vervangende stempas of kiezerspas uiterlijk 20 mei 2019 ingediend mag worden. U kunt nog wel een mondeling verzoek indienen aan de balie op het gemeentehuis tot uiterlijk woensdag 22 mei om 12.00 uur.

U vraagt een nieuwe stempas aan als u uw oude stempas kwijt bent of als u uw stempas nooit hebt ontvangen. U vraagt de vervangende stempas aan bij de gemeente waar u op 9 april 2019 als kiezer stond ingeschreven.

Voorwaarden

U kunt een kiezerspas of een vervangende stempas voor de verkiezingen aanvragen als u:

  • Mag stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement
  • Een identiteitsbewijs heeft
  • Uw identiteitsbewijs niet langer dan vijf jaar verlopen is
  • Heeft u geen identiteitsbewijs of deze is meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.
  • Een digitale aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 zijn ontvangen door uw gemeente. Een mondeling verzoek kunt u daarna nog uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur in persoon indienen.

Meer informatie

Vragen

Tel: 14 035

Email: verkiezingen@hilversum.nl