Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stemmen bij volmacht

23 mei | Kiesraad | Volmacht | L8 Formulier

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. 

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen is het mogelijk om iemand anders een volmacht te verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Dit kan op twee manieren:

 • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht.
 • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmacht toegestuurd. Gebruik hiervoor het formulier L8 volmacht (pdf, 72 kB)

Onderhandse volmacht

Het geven van een onderhandse machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De gemachtigde kan voor deze verkiezingen iedereen zijn die in de gemeente Hilversum woont en ook een stempas heeft ontvangen. Om een ander voor beide verkiezingen te machtigen, moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas
 • Zet uw handtekening
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten
 • Geeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. De gemachtigde mag uw ook identiteitsbewijs via een smartphone of tablet laten zien.
 • De gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Schriftelijke volmacht

Het geven van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Hierbij kunt u iemand machtigen die niet in de gemeente Hilversum woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing voor het Europees Parlement.

Voor een volmacht geldt dat u als gemachtigde:

 • Voor maximaal twee personen per volmacht mag stemmen
 • De volmacht stem tegelijk moet uitbrengen met uw stem
 • Bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • U zich moet legitimeren

Het formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 ingeleverd zijn. U kunt het formulier mailen naar verkiezingen@hilversum.nl of opsturen naar:

Gemeente Hilversum t.a.v. Publiekszaken (Verkiezingen), postbus 9900, 1201 GM in Hilversum.

Meer informatie