Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Zelfstandig stemmen met een visuele beperking

Stemmal | Soundbox | Stemgeheim |

Iedereen met een visuele beperking heeft het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, zijn/haar stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Wij zijn trots dat wij dit in Hilversum als 1 van 10 gemeenten in Nederland kunnen realiseren.

Waar

We hebben gekozen om stembureau De Boomberg (Vaartweg 42, 1217 SV Hilversum) extra in te richten voor mensen met een visuele beperking. Ook omdat dit stembureau goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Het stembureau ligt vrij centraal en de bus stopt voor de deur.

Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Het recht om in het geheim te kunnen stemmen is bovendien vastgelegd in de Kieswet.

Stemmal

Hoe werkt dat dan? Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie kan worden gestemt.

Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt men door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood wordt het gewenste vakje rood gekleurd.

Meer weten

Meer informatie over zelfstandig stemmen met een visuele beperking vindt u op www.oogvereniging.nl/stemmen. Of bel de Ooglijn: 030-2945444.