Verkiezingsborden

"Reglement voorbedrukt verkiezingsborden 2017"

1. Er worden geen borden geplaatst waarop politieke partijen zelf verkiezingsposters kunnen plakken.

 2. Locaties voorbedrukte verkiezingsborden

 Door burgemeester en wethouders worden de volgende locaties voor het plaatsen van voorbedrukte verkiezingsborden vastgesteld:

 

 • aan de Schapenkamp tegenover de uitmonding van het Achterom
 • in het plantsoen nabij de hoek Jacob van Campenlaan / Lieven de Keylaan
 • Insulindelaan hoek Sumatralaan
 • Lorentzweg hoek Kleine Drift
 • Mincklersstraat hoek Anthony Fokkerweg
 • Gijsbrecht van Amstelstraat bij de Vreelandseweg
 • Bosdrift bij de Nieuwlandseweg
 • Kerkelandenlaan bij de Kloosterlaan
 • in het plantsoen Eemnesserweg hoek Van de Sande Bakhuijzenstraat
 • op het Oosterspoorplein
 • Oude Enghweg hoek Dudokpark
 • bij het pand Larenseweg 277A (hoek Johannes Geradtsweg)
 • Pieter de Hooghlaan hoek Diependaalselaan
 • kruispunt Lopes Diaslaan/Laan1940-1945
 • kruispunt Loosdrechtseweg/Diependaalselaan
 • Van Riebeeckweg hoek Soestdijkerstraatweg
 • Hilversumse Meent, Bij het Winkelcentrum ‘De Meent’ aan de Zuidermeent
 • Hilversumse Meent aan de Meentweg tegenover de Zuidermeent

 Indien één of meerdere locatie(s) voor deze aanplakborden gewijzigd wordt/worden, stelt het college van burgemeester en wethouders uiterlijk 8 weken voor de dag van de stemming een nieuwe locatie vast.

De afdelingsmanager Publiekszaken is namens het college bevoegd tot het tijdelijk wijzigen in overleg met de portefeuillehouder (burgemeester) van een aangewezen locatie, wanneer deze locatie tijdelijk op grond van bijzondere omstandigheden niet gebruikt kan worden. Bij de wijziging wordt een locatie gekozen die zo dicht mogelijk ligt bij de oorspronkelijk aangewezen locatie.

 3. Aanleverspecificaties digitale posters

 In 2015 is door het college van burgemeester en wethouders besloten om gebruik te maken van voorbedrukte verkiezingsborden. De digitale posters worden verzameld door de afdeling Publiekszaken waarnaar ze doorgestuurd worden naar de leverancier die de voorbedrukte verkiezingsborden voor de gemeente Hilversum vervaardigd.

Het netto formaat waarop de posters moeten aangeleverd is 68 x 87 cm zonder afloop, snij- en of drukkermarkringen in Afb. TIF, PDF of PSD bestand. Het bestand moet minimaal een resolutie van 72 dpi hebben.

 4. Aanleveren digitale posters

 De besturen van de politieke partijen mailen de verkiezingsposters naar verkiezingen@hilversum.nl voor vrijdag 5 februari 2021 13.00 uur.

De datum die aan de politieke partijen wordt vermeld als deadline voor het aanleveren van de digitale posters is een harde datum. Verkiezingsposters binnengekomen na deze datum worden niet meegenomen in de vervaardiging van de voorbedrukte posters voor de verkiezingsborden.

 5. Aansprakelijkheid

 De gemeente Hilversum is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verwijdering van verkiezingsreclame door derden.