Verkiezingen Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We doen er veel aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder andere door alle stembureaus volgens strikte richtlijnen in te richten.

Ook openen we al op 15 en 16 maart een aantal stembureaus. Liever niet naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders machtigen om te gaan stemmen. Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen daarnaast de mogelijkheid om per brief te stemmen.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer moet weten. Denk bijvoorbeeld aan de locaties van de stembureaus, het aanvragen van kiezerspassen en schriftelijke volmachten en andere veel gestelde vragen.

Gebruik eigen potlood of pen

U  mag uw stem uitbrengen met een eigen potlood of pen. Deze moet  rood schrijven. Iedere andere kleur maakt uw stem ongeldig.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer, website van de Kiesraad of www.rijksoverheid.nl.

Stembureaus

Coronavirus en stemmen

In de Tijdelijk wet verkiezingen covid-19 zijn maatregelen opgenomen om het besmettingsrisico in het stemlokaal zo klein mogelijk te maken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een wijziging van de Tijdelijke wet. Nieuw aan de wijziging zijn vervroegd stemmen en briefstemmen. Hieronder leest u meer over de veranderingen. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. Zie de website van de Kiesraad.

Inrichting stemlokaal

Het stemlokaal wordt zo ingericht dat u 1,5 meter afstand van de stembureauleden en andere kiezers kunt houden. Volgt u bij het betreden van het stemlokaal de aanwijzingen van de stembureauleden op. Het stemlokaal is voorzien van duidelijke routing, er is desinfectiemiddel aanwezig en het potlood waarmee u uw stem uitbrengt wordt na gebruik gereinigd.

Kiezers

Volmacht

Het aantal volmachtstemmen is verhoogd van 2  naar 3. Dat betekent dat u – tegelijk met uw eigen stem – namens maximaal 3 andere kiezers mag stemmen. Lees meer over iemand machtigen om voor u te stemmen...

Stemmen in een andere gemeente

U woont in Hilversum maar u wilt stemmen in een andere gemeente. Dan heeft u een kiezerspas nodig. Binnenkort leest u hier meer over

Gezondheidscheck

Voor de verkiezing ontvangt u een gezondheidscheck. Hierin staat een aantal vragen die u moet beantwoorden voordat u gaat stemmen. Beantwoordt u één of meer vragen met ‘ja’? Dan gaat u niet naar het stemlokaal, maar machtigt u buiten het stemlokaal een andere kiezer om voor u te stemmen.

Ook de stembureauleden doen op de dag van de verkiezing een gezondheidscheck voordat zij hun werkzaamheden in het stemlokaal beginnen. 

Wie mag stemmen

U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen wanneer u:

  • op 17 maart 2021 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.
Brief stemmen, stemmen op 15 en 16 maart

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Door de Tijdelijke wet verkiezingen covid 19 wordt het mogelijk voor kiezers van 70 jaar en ouder om hun stem per brief uit te brengen. Alle inwoners van 70 jaar en ouder ontvangen een briefstempakket. De briefstem kan via de post naar de gemeente gestuurd worden of afgegeven worden bij een afgiftepunt. Meer informatie over briefstemmen leest u binnenkort op deze website.

Eerder stemmen op maandag en dinsdag

Behoort u tot een kiezer uit een risicogroep dan heeft u ook de mogelijkheid om op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart te stemmen. Een beperkt aantal stembureaus zijn daarvoor open.

Politieke partijen

Ondersteuningsverklaring

Wanneer u met uw politieke partij mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Lees meer over de ondersteuningsverklaring ...

Verkiezingsborden

Binnen de gemeente Hilversum wordt op een aantal plaatsen verkiezingsborden geplaatst. Op dezeborden zullen de verkiezingsposters door ons worden verzorgd. Voor alle deelnemende partijen aan de komende verkiezing voor de ledenvan de Tweede Kamer wordt ruimte gereserveerd op de borden.. Lees meer over de specificaties en locaties van de verkiezingsborden.