Samenstelling Rekenkamer

Leden | Nevenfuncties

dr. R.A. (Robert) Elenbaas, voorzitter

“Het is goed bij te kunnen dragen aan het bestuur van de gemeente, zeker als Hilversummer. Ik vind het van belang dat we als rekenkamer met een onafhankelijke professionele blik kijken of het beleid wordt uitgevoerd zoals het is afgesproken. Mijn motivatie is daarbij door het  doen van aanbevelingen de gemeenteraad, maar ook alle andere onderdelen van de gemeente te ondersteunen. We moeten daarbij zeker de kant van de burger, mijn collega-Hilversummers, niet vergeten.”

drs. K. (Katja) Bongers, lid

“Ik vind het belangrijk dat de inwoners van een gemeente erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur zuinig is waar het kan en moet, maar ook dat het doet wat er is afgesproken. Met de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer Hilversum kan antwoord worden gegeven op vragen als: “Wat gaat er goed in Hilversum?”, “Wat kan er beter?” en “Hoe leren we uit het verleden?” Daar lever ik graag een bijdrage aan.”

drs. E.S. (Erwin) Derks, lid

“De Rekenkamer is er om te leren, niet om te controleren. Leren op basis van onderzoek op diverse beleidsterreinen, kijken waar dingen beter kunnen en welke acties daarvoor nodig zijn. Met veel plezier werk ik daaraan mee. Dat ik dat mag doen voor en in de gemeente waar ik zelf deels ben opgegroeid, maakt het werk voor mij extra waardevol. En dat ik daarvoor regelmatig te gast ben in het mooiste raadhuis ter wereld, is een prachtige bijkomstigheid!”

mr. dr. M.C.D. (Meriam) Embregts, lid

De beoordeling van het optreden van de overheid loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Vanuit deze affiniteit hecht ik er dan ook groot belang aan dat (democratisch gekozen) overheidsorganen zuiver opereren. Ik vind het een eer dat ik een steentje mag bijdragen aan goed openbaar bestuur in een interessante gemeente als Hilversum.

Bekijk de nevenfuncties van de leden via deze link: nevenfuncties rekenkamerleden