Privacyprotocol en privacyverklaring Rekenkamer Hilversum

Hier leest u het privacyprotocol en de privacyverklaring van de Rekenkamer.

Hierbij vindt u het protocol (pdf) inzake privacy Rekenkamer Hilversum.