Missie en Werkwijze Rekenkamer

De Rekenkamer heeft bepaalde taken. Hier leest u wat zij doen, het visiedocument en het Reglement van Orde.

De rekenkamer heeft als missie om met de uitvoering van haar taak bij te dragen aan:

  • Het ondersteunen van het democratische proces in de gemeente Hilversum;
  • Het versterken van de controlerende en kaderstellende functie van de raad;
  • Het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente;
  • Het vergroten van het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur.

Ondersteuning

De rekenkamer wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Het onderzoeken en toetsen van het bestuurlijk handelen in het verleden is niet gericht op het aanwijzen van zwarte pieten, maar op het ondersteunen van de raad en het vinden van aangrijpingspunten voor verbetering. De rekenkamer gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk. In ons visiedocument “Waar is de rekenkamer Hilversum voor” (pdf, 90 kB) beschrijven wij hoe de Rekenkamer Hilversum te werk gaat en waar wij voor staan.

Meer informatie