Achtergrond Rekenkamer

Hier leest u de rol en de taken van de Rekenkamer.

Vanaf 1 januari 2006 is het wettelijk verplicht voor elke gemeente om een rekenkamerfunctie te hebben. Voor deze tijd bestond er al een rekenkamerfunctie in de gemeente Hilversum. Op 8 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Hilversum een rekenkamercommissie ingesteld. Het doel van de oprichting van de commissie was het verbeteren van het functioneren van de gemeente èn het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. De commissie werd samengesteld uit drie externe leden en twee gemeenteraadsleden. Zij kreeg als taak het zelfstandig uitvoeren van onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid en de organisatie.

Onafhankelijkheid

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten de rekenkamercommissie om te zetten naar een rekenkamer. Aanleiding hiervoor was de wens van de gemeenteraad om de onafhankelijkheid van de rekenkamer(commissie) te vergroten. In de eerste plaats wijzigde de samenstelling. In plaats van drie externe leden en twee raadsleden, bestaat de rekenkamer vanaf 24 november 2010 uit vier leden. De voorzitter werd herbenoemd. In de rubriek samenstelling kunt u kijken wie de leden van de rekenkamer zijn. In 2013 heeft de raad besloten de verordening op de rekenkamer aan te passen. Aanleiding hiervoor was de behoefte van de raad om de relatie tussen raad en rekenkamer op een andere wijze in te vullen.

Bijlagen