Vijftiende onderhandelingsronde

Dinsdag 15 mei 2018 | Stadsgesprek

Tijdens de vijftiende onderhandelingsronde hebben Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks de resultaten van het stadsgesprek van 14 mei jl uitgebreid en intensief besproken. De onderhandelaars bedanken alle Hilversummers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun ideeën te presenteren en toe te lichten tijdens dit stadsgesprek.

Momenteel wordt er verder gewerkt aan de inhoud en financiële doorrekening van het coalitieakkoord. De financiële doorrekening wordt besproken tijdens de formatie.

Op woensdag 16 mei zet formateur Haselager de onderhandelingen voort.

Hieronder een compilatie van het Stadsgesprek maandag 14 mei jl.