Veertiende onderhandelingsronde

14 mei | Hart v Hilversum, D66, VVD, GroenLinks

Hilversum bestaat uit prachtige buurten, waar inwoners zich prettig, veilig en gezond willen kunnen voelen. Met dit uitgangspunt hebben de onderhandelende partijen Hart voor Hilversum, D66, VVD en Groen Links de onderwerpen Wijken, Buurten en Sport besproken.

Buurten

Uitgangspunt voor de Wijken en Buurten in Hilversum is voor de onderhandelende partijen wat een buurt kan, wil en nodig heeft. Hiervoor wordt gekeken naar de budgetten per buurt en wordt de samenwerking tussen de gemeente en de bewoners geïntensiveerd. Ze zien de meerwaarde van de inzet van de buurtcoördinatoren. Daar waar nodig krijgt een buurt een extra steuntje in de rug om de organisatie en samenwerking te verbeteren.

Sport

De sportverenigingen vormen in Hilversum het hart van onze samenleving. De partijen willen de verenigingen organisatorisch ondersteunen met het sportinvesteringsfonds, het aanstellen van verenigingsmanagers en het opzetten van eigen beheer en onderhoud. Sportevenementen worden onderdeel van de citymarketing. Goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Cityrun.

Volgende gesprek

Op dinsdag 15 mei zet formateur Haselager de onderhandelingen voort.