Collegevorming

Op dit moment zijn de coalitieonderhandelingen in volle gang. In de laatste week van maart heeft Hart voor Hilversum alle in de raad vertegenwoordigde fracties uitgenodigd voor een eerste gesprek. Deze gesprekken hebben in het openbaar plaatsgevonden. Vanaf 5 april vonden de volgende ronde van gesprekken plaats. Deze vinden plaats achter gesloten deuren.
Op maandag 23 april is op wens van de VVD deze fase van de coalitie-onderhandelingen gestopt. Er is nu een nieuwe informatieronde opgestart waar Hart voor Hilversum, D66 en VVD om tafel gaan zitten.