Referendum

Uitleg en werkwijze.

Wat is een referendum en hoe werkt het in Hilversum?

Bij een referendum kunnen inwoners stemmen over een bepaald voorstel waarover de gemeente een besluit heeft genomen. Men stemt niet op een kandidaat, zoals bij de verkiezingen, maar voor of tegen een genomen besluit van de gemeenteraad. De gemeente kan de uitslag van het referendum overnemen, bijvoorbeeld door het genomen besluit terug te draaien, maar dat hoeft niet. Het referendum is raadgevend. Iedere Hilversummer van 18 jaar of ouder kan een referendum aanvragen en voor of tegen een referendum stemmen.
De gemeente kan geen referendum uitschrijven. Het initiatief moet vanuit de inwoners komen.

Hoe vraagt u een referendum aan?

Om een referendum aan te vragen zijn er een aantal stappen die u als inwoner moet doorlopen. Zo moet u bijvoorbeeld zorgen dat genoeg mensen uw referendumverzoek ondersteunen. In de verordening Correctief Raadgevend Referendum staan alle regels en mogelijkheden rondom het referendum beschreven. Benodigde documenten om een referendumverzoek in te dienen:

Heeft u vragen over het referendum?

Neem dan contact op met de griffe via griffie@hilversum.nl of (035) 629 24 79.