Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Inspreken

Uitleg | Werkwijze

Wat is inspreken?

Inspreken betekent dat u vertelt aan een raadscommissie hoe u denkt over een onderwerp. U maakt dan gebruik van het recht om in te spreken. U kunt inspreken over een agendapunt, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Waar kan ik inspreken?

In de raadscommissies kan ingesproken worden.
U kunt ook een presentatie geven in een van de commissies over een onderwerp. In de raad kan niet ingesproken worden.
Wilt u inspreken, meldt dit dan vooraf bij de griffie. De griffie helpt u graag, zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Waarom is er de mogelijkheid om in te spreken?

De raad geeft inwoners de mogelijkheid om voor definitieve vaststelling van beleid over een onderwerp in te spreken. Dat vindt plaats in een commissievergadering, waar raadsleden vragen kunnen stellen aan de inspreker. In de vergadering wordt dan vaak al duidelijk wat er met uw opmerkingen gaat gebeuren. De korte en directe aanpak is prettig voor de inspreker én de commissieleden. Zo kan voorgesteld beleid, voor dat de raad een besluit neemt, nog worden aangepast.

Zijn er regels voor dit inspreken?

Er zijn regels. De spreektijd is 5 minuten in eerste termijn. Daarna krijgen de commissieleden de kans om u vragen te stellen. Nadat het onderwerp in de eerste termijn door de commissieleden en de wethouder is behandeld, is er nog tijd voor een korte reactie van 1 minuut van uw kant. Een inspreker gaat niet in discussie met de commissieleden. Het gaat hier om vraag en antwoord.

Hoe krijg ik een reactie?

Reacties op uw verhaal krijgt u direct in de commissievergadering. Commissieleden stellen u vragen en u antwoordt direct. Tot slot reageert de wethouder ook op uw verhaal. Het verslag van de vergadering kunt u na goedkeuring hier nalezen.