Griffie

De griffiemedewerkers op de marmerentrap in het RaadhuisU kunt contact opnemen met de gehele raad via de griffie:
griffie@hilversum.nl
Telefoon: (035) 629 26 07

Wilt u individuele raadsleden of fractiemedewerkers bereiken? Dan kunt u hier hun contactgegevens opzoeken.