Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vergaderstukken en -schema

Vergaderkalender | Vergaderstukken van college van B&W, raad en raadscommissies | B&W vergaderingen | Raadsvergaderingen | Commissievergaderingen | Beeldvormende sessies | Agendacommissies | Presidium

Let op! Alle raads- en commissievergaderingen vinden momenteel online plaats in verband met de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus.
De publieke tribune in de raadzaal en in de overige vergaderzalen zijn deze periode gesloten. U kunt de raads- en commissievergaderingen live mee kijken en –luisteren via het Media portaal van gemeente Hilversum

 

Wij maken voor de publicatie van de vergaderstukken van het college, commissies en raad gebruik van de software iBabs. U kunt de vergaderstukken hier raadplegen maar u kunt ook de app downloaden. Zo zijn voor u de vergaderstukken altijd en actueel bij de hand.
Het college vergadert iedere dinsdag.

In het vergaderschema (pdf, 209,49 kB) is te zien wanneer de raad en de commissies vergaderen in 2020. Let op: de commissies van dinsdag 7 april zijn verplaatst naar woensdag 8 april.

Hoe werkt dat?

Met een smartphone of tablet gaat u naar de App Store (Apple) of Google Play (Android) en kunt u iBabs-pro gratis downloaden.

Met de volgende gegevens logt u in:
•    Site: Hilversum
•    E-mailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet nodig)
•    Wachtwoord: burger

Alle vergaderstukken en de vergaderkalender kunt u gemakkelijk bekijken via BestuurOnline.