Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Open raadsinformatie

Toegankelijk | Besluiten | Agenda's | Moties | Beleid | Amendementen

Raadsinformatie nu makkelijker vindbaar en geschikt voor apps

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet de gemeente Hilversum mee met het project Open Raadsinformatie. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt Hilversum haar raadsinformatie beschikbaar als open data.

Versterken lokale democratie

Griffier Paul van Ruitenbeek: ’Open raadsinformatie helpt om de lokale democratie te versterken. De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar. Alle geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo nagaan wat er bij de overheid speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk, dat is een enorme verbetering in de toegankelijkheid en openbaarheid van raadsinformatie.’

Eenvoudig en collectief toegankelijk

Open Raadsinformatie is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. Deze data is daarmee beschikbaar voor toepassingen, zoals apps. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, is op 22 februari gelanceerd. Dit project heeft als doel de lokale democratie te versterken. Van Ruitenbeek: ’Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de wijkaanpak die in Hilversum ontwikkeld wordt. Laagdrempelig, toegankelijk.’

Opnieuw te gebruiken

Van 102 gemeenten – waaronder Hilversum - zijn alle raadsstukken vanaf 22 februari te vinden op http://zoek.openraadsinformatie.nl/#/ Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en opnieuw te gebruiken. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en gemakkelijk gebruiken en publiceren.

WaarOverheid app

Om de mogelijkheden van de open raadsinformatie te verkennen, organiseerde VNG Realisatie in 2017 een wedstrijd om de beste app te ontwikkelen: De 1ste prijs ging naar de webapp WaarOverheid van ontwikkelaar Qollap, die raadsinformatie op basis van slimme algoritmes op de landkaart plaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt.