Open raadsinformatie

Raadsinformatie nu makkelijker vindbaar en geschikt voor apps. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt Hilversum haar raadsinformatie beschikbaar als open data.

Versterken lokale democratie

Griffier Paul van Ruitenbeek: ’Open raadsinformatie helpt om de lokale democratie te versterken. Alle geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo nagaan wat er bij de overheid speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. Dat is een enorme verbetering in de toegankelijkheid en openbaarheid van raadsinformatie.’

Eenvoudig en collectief toegankelijk

Open Raadsinformatie is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. Deze data is daarmee beschikbaar voor toepassingen, zoals apps. De eerste app die hier gebruik van maakt is WaarOverheid. Dit project heeft als doel de lokale democratie te versterken.

Opnieuw te gebruiken

Van 109 overheden – waaronder de gemeente Hilversum - zijn alle raadsstukken sinds 2013 te vinden op http://zoek.openraadsinformatie.nl/#/. Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en opnieuw te gebruiken. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en gemakkelijk gebruiken en publiceren.

WaarOverheid app

In de app WaarOverheid is raadsinformatie op basis van slimme algoritmes op de landkaart geplaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt.