Bijwonen en meekijken

Openbaarheid van vergaderingen

Alle vergaderingen van de raad en van de commissies zijn openbaar. Als een vergadering besloten is of een onderwerp wordt besloten besproken wordt dan maakt de gemeente dit van te voren bekendin de agenda.

Wanneer is een vergadering niet openbaar?

Dat kan om verschillende redenen zijn. Een vergadering is bijvoorbeeld besloten bij een gesprek over een burgemeestersbenoeming, bij persoonlijke aangelegenheden om privacy te waarborgen en ook om voorkennis te voorkomen bij grondexploitatie.

Kan ik zomaar binnenlopen?

Bij een raads- of commissievergadering kunt u altijd binnenlopen. Op de agenda staat een tijdsplanning. Als u bij een bepaald onderwerp aanwezig wilt zijn hoeft u niet de hele avond bij de vergadering te blijven.

Waar kan ik zitten als ik een vergadering wil bijwonen?

Bij een raadsvergadering neemt u plaats op de publieke tribune boven de raadzaal. In de raadzaal zelf mag u dan geen plaats nemen. Die is bedoeld voor de leden van de raad, het college, de commissieleden, de griffier en de burgemeester als voorzitter van de raad.
Bij commissievergaderingen kunt u buiten de vergaderkring plaatsnemen in de vergaderzaal.

Meekijken en terugkijken

Via de livestream op het Mediaportal van de gemeente, kunt u de raadsvergadering meekijken op uw telefoon, tablet, computer en (smart)tv. In het Mediaportal klikt u op HOME. Ook kunt u voorgaande vergaderingen terugkijken. Dit doet u door in het Mediaportal op de knop VIDEO te drukken.

Welke vergaderingen zijn mee te kijken?

De raadsvergadering zijn mee te kijken. Deze vergaderingen zenden wij uit via de livestream. Raadscommissies die in de raadzaal plaatsvinden zijn zenden zij ook via de livestream uit.

Raadscommissie die in de Omroepkamer of de Dudokkamer plaatsvinden worden niet uitgezonden. Van deze raadscommissies worden geluidsbestanden opgenomen. Deze kunt u terugvinden bij de betreffende vergadering. De vergaderingen zijn te vinden via hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar .

Vooraf agenda en stukken bekijken?

Vergaderstukken en agenda’s kunt u inzien in de burgerleeskamer in het stadskantoor aan de Oude Enghweg 23. U kunt ook de vergaderstukken en agenda's online bekijken. Agenda’s worden geplaatst in De Gooi en Eembode op de Raadhuis-aan-huispagina’s, uiterlijk een week voor de vergadering.

Mocht u de Gooi en Eembode niet ontvangen dan kunt u daarover een klacht indienen bij de verspreider van de Gooi en Eembode. U kunt bellen naar (088) 444 77 44 of een bericht sturen naar email adres info@mediaverspreiders.nl met een cc. aan griffie@hilversum.nl
Via www.gooieneembode.nl kunt u zich digitaal abonneren.