Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

de Kindergemeenteraad zwaait af

Van onze eigen junior verslaggever Loes van der Linden.

Woensdag 5 juni nam de tweede Kindergemeenteraad van Hilversum afscheid. We hebben eerst besproken hoe het jaar gegaan was, daarna was er een afscheidsreceptie in de Burgerzaal.

Samen met de ambtenaren die ons geholpen hebben, hebben wij het gehad over wat goed en leuk was, wat beter kon en over het plan voor het insectenhotel. Iedereen vond het een geweldige belevenis om aan de Kindergemeenteraad mee te doen. Het was leerzaam, we leerden voor onze mening uit komen en gesprekken voeren met volwassenen. Kinderburgemeester en burgemeester

De Kindergemeenteraad vond het inzaaien, met heel veel andere kinderen, van het veld met bloemen geslaagd, want dat was natuurlijk een onderdeel van het plan. Ook het maken van de insectenhotels was een succes, samen met kinderen van andere scholen. De Kindergemeenteraad vond de uitwerking van het Insectenplan uiteindelijk een klein beetje tegenvallen, omdat ze dachten dat het een echt insectenhuis zou worden en uiteindelijk was het een boom met vol hotelkamers van bloempotten. Er waren geen driehoeksborden langs de weg om aandacht te vragen voor het insectenhotel, omdat daar in de planning geen plek meer voor was, dat wil de gemeente volgend jaar vroeger regelen. De kinderen vonden dat er goed werd meegedacht over het plan vanuit de gemeente, al hadden ze best zelf nog meer willen doen. De gemeente zal zich blijven inzetten voor groen en insecten, met bijenlinten, wilde bloemenbermen en aandacht voor groene schoolpleinen. Daar is de Kindergemeenteraad heel tevreden over.

Iedereen vond het heel speciaal om samen naar het Binnenhof te gaan, de begeleider daar gaf ons heel goed en op een leuke manier uitleg over het gebouw en de politiek.

Ik vond het zelf heel leuk om verslaggever te zijn, ik maakte echt deel uit van de groep en ik mocht met alles meedoen en daar kon ik dan weer een leuk verslag over schrijven. De kindergemeenteraad voor volgend jaar zit alweer vol, er doen acht scholen mee. Die kinderen en de gemeente kunnen dan plezier hebben van de tips uit onze evaluatie.

Na de evaluatie gingen we naar de Burgerzaal, waar we werden uitgenodigd om te luisteren naar de speech van de burgemeester en de kinderburgemeester. Alle aanwezige leden van de Kindergemeenteraad kregen een certificaat en een foto als dank voor hun inzet. Daarna werd nog nagepraat met onze gasten en wat gedronken. Het jaar is omgevlogen!

Kindergemeenteraad op het bordes