Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Presentatie ideeën aan raad en college 19 december 2018

logo kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad presenteert hun ideeën aan raad en college

19 december 2018

De Kindergemeenteraad presenteerde professioneel, met veel plezier hun ideeën om Hilversum een beetje mooier en fijner te maken. De zaal zat behoorlijk vol, dat was fijn, zo kregen de kinderen echt belangstelling voor hun presentaties.

Burgemeester Broertjes was aanwezig, en ook wethouder Jan Kastje, belangrijk omdat duurzaamheid in zijn portefeuille zit ( dit in verband met het winnende idee over de insecten). Verschillende fracties waren aanwezig, evenals heel veel ouders, grootouders en leerkrachten. Er is flink geoefend op de presentaties van tevoren en de pizzamaaltijd was lekker en gezellig. De Kinderburgemeester praatte de presentaties vakkundig aan elkaar. Alle gasten werden warm onthaalt bij de deur door de leden van de Kindergemeenteraad.

De Kinderburgemeester opende en sloot de bijeenkomst en praatte de presentaties aan elkaar. Uit haar tekst:

‘’In de 1e Kindergemeenteraad speelden wij het spel Democracity. Zo leerden wij hoe de raad werkt. Dat het belangrijk is je mening te geven, maar ook goed te luisteren naar anderen. We leerden wat een meerderheid van stemmen is en wat het woordje ‘’unaniem’’ betekent.

U kent het BOB model. (Beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming)

Daarin is het belangrijk dat je eerst meer weet over een onderwerp, voor je eigen beeldvorming. Dat hebben wij gedaan door onze ideeen uitgebreid aan elkaar te presenteren en er aan elkaar vragen over de stellen. Zo kregen we meer zicht op de onderwerpen. Dat deden wij in onze tweede vergadering.

Alle kinderen zijn daarna terug naar school gegaan en hebben daar verteld over de zes ideeen. We konden op die manier de mening van meer kinderen meenemen in ons oordeel.

In onze derde vergadering kwamen wij tot besluitvorming: we hebben gestemd. Het idee om Insecten veel meer op de kaart van Hilversum te zetten won glansrijk met een grote meerderheid van stemmen.

Toch zijn ook de andere vijf ideeen de moeite waard. Wij begrijpen dat u niet alles kunt overnemen in uw beleid of uitvoering. Toch vertellen wij u vanavond wat wij als Kindergemeenteraad de aandacht waard vinden. Alle scholen presenteren u hun idee.’’

  1. We begonnen met Tim en Jorrit van de Bavinckschool met hun idee voor meer verkeersveiligheid bij scholen.
  2. Als 2e gingen we luisteren naar Madelief en Luuk van de Wilhelminaschool met hun presentatie over muziekfestival Kids Alive.
  3. Roselotte en Louise van de Wegwijzer vertelden over het idee over Natuur en ouderen om eenzaamheid te bestrijden.
  4. Danae en Evelijn presenteerden hun voorstel voor meer preventie op het gebied van roken en alcohol in de bovenbouw van de basisschool.
  5. Ella en Mare van de Montessorischool-Centrumnamen ons mee door een presentatie over zwerfafval tegengaan bij het spoor.
  1. Tot slot kregen Borre en Sibelle het woord, zij vertegenwoordigen de Kindercampus. Hun idee over ‘’ Insecten’’ is door de Kindergemeenteraad gekozen als belangrijkste idee om uit te voeren.

Er werden veel vragen gesteld door de aanwezige raadsleden en de kinderen konden daar goed antwoord opgeven. CU en CDA willen iets doen met het idee om ouderen en kinderen samen in moestuintjes als maatjes te laten werken, om eenzaamheid te bestrijden aan de ene kant en kinderen iets te laten leren over natuur aan de andere kant.

Ben Bus (Leefbaar Hilversum) vertelt over de motie over Bijen en ziet raakvlakken met de ideeen van de kindergemeenteraad. De kinderen kregen adviezen aangereikt over het muziekfestival.

Kinderverslaggeefster Loes en cameraman Boy zorgen voor een verslag en een filmpje, dat op een later moment zal worden gepubliceerd.

Hoe verder in januari:

De ambtelijke organisatie van de gemeente is erg enthousiast over de keuze die de Kindergemeenteraad heeft gemaakt. Ambtenaren die zich bezighouden met onderwijs, duurzaamheid, openbare ruimte, speciale projecten en het sociaal domein hebben samen Carolien Jansson en Serge Kaan (de begeleiders van de Kindergemeenteraad) alle ideeen serieus bekeken.

Het lespakket over insecten en het samen bouwen van insectenhotels wordt op dit moment uitgewerkt. Ook het zaaien van bloemzaad en het planten van een boom op de boomplant-dag krijgt aandacht. De gemeente zal zoeken naar plekken in Hilversum waar dit kan. Ook wordt onderzocht waar insectenhotels geplaatst kunnen worden.

Op woensdag 23 januari om vier uur gaat de Kindergemeenteraad met de betrokken ambtenaren om de tafel om de details uit te werken. Dan worden de wensen van de kinderen en de mogelijkheden die de gemeente ziet op elkaar afgestemd. De Kindergemeenteraad hoopt daarna tussen februari en april een campagne te voeren waarin het leven van insecten aandacht krijgt in een reeks activiteiten.

Het idee om eenzaamheid te bestrijden wil de gemeente opnemen in de uitvoering, door kinderen en ouderen samen insectenhotels te laten bouwen. Ook het idee om zwerfvuil tegen te gaan wordt opgepakt. Niet op het spoor, dat is te gevaarlijk. Tijdens de Landelijke Opschoondag kan de Kindergemeenteraad zwerfvuil gaan opruimen en zij nodigen de gemeenteraad en het college van harte uit om met hen mee te doen.

Vergaderingen van de Kindergemeenteraad zijn openbaar, toehoorders zijn van harte welkom.