Verslag vergadering Kindergemeenteraad 4 december 2019

Meewerken aan een filmpje met nieuwjaarswensen voor 2020. Dit filmpje wordt vertoond tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Vituskerk op dinsdag 7 januari half vijf. Het filmpje wordt gemaakt in opdracht van Hilversum Marketing. Bijwonen van het Nieuwjaarsconcert in de Vituskerk is voor alle Hilversummers, dus ook voor ouders. Heel druk, dus kom ruim op tijd. Vertoning van het filmpje en luisteren naar de toespraak van de burgemeester en luisteren naar een concert; je hoeft je niet aan te melden.

Terugblik op Sinterklaas ontvangst op de Kerkbrink. Iedereen vond het leuk, vooral dat jullie binnen de hekken mochten staan en een rol hadden. Lise was tevreden over de ontvangst van Sinterklaas. Opmerking; de pers heeft niets vermeld over de rol van de kinderburgemeester en Kindergemeenteraad, dat vinden de kinderen jammer.

Instellen van een locoburgemeester als Lise ziek of verhinderd is.  Eerste Loco is Purlen, 2e / 3e /4e Loco is Linde of Loicq of Madelief.

Ceremoniële activiteiten: Zet de data in agenda’s/telefoons en op kalenders. Geef door aan Carolien dat je komt of niet.

 • Kindervuurwerkshow Dinsdag 31 december om 19.30 uur: Startsein geven aan de kindervuurwerkshow op het Marktplein. Dit duurt een half uurtje.  Daar doen jullie aan mee als de meerderheid van jullie kan en wil op oudejaarsavond; OPGEVEN BIJ CAROLIEN
 • Bijwonen van het Nieuwjaarsconcert Dinsdag 7 januari om 16.30: Bijwonen van het Nieuwjaarsconcert in de Vituskerk, ook voor ouders. Heel druk, dus kom op tijd. Vertoning van het filmpje en luisteren naar de toespraak van de burgemeester en een concert;
 • Ontvangst van de Commissaris van de Koning Donderdag 23 januari om 15.30 uur, ontvangst van de Commissaris van de Koning in de Burgerzaal va  het raadhuis door Lise. Wie komt om Lise te ondersteunen? ; OPGEVEN BIJ CAROLIEN
 • Naar het Binnenhof Zaterdag 18 april: samen naar het Binnenhof in Den Haag, met de trein 11.00-16.00 uur;
 • Koningsdag, openen van de Koningsspelen op maandag 27 april om tien uur in het Dudokpark;
 • Stille tocht en bijwonen dodenherdenking. Maandag 4 mei, meelopen in stille tocht van Gooiland naar het Rosarium en bijwonen dodenherdenking.

De vergaderplanning voor 2020, altijd om vier uur in het raadhuis. Als dat anders is hoor je dat op tijd. Zet de data in agenda’s/telefoons en op kalenders.

 • 15 januari: overleg met vak-ambtenaren, kunstenaar en historicus over plan van aanpak.
 • 12 februari
 • 11 maart
 •   8 april
 • 13 mei evaluatie
 • 20 mei afscheidsreceptie

Een steentje bijdragen

De gemeente kent een kunstenaar die kan helpen bij het maken, en ook een historicus (verhalenverteller) die veel weet over de 2e wereldoorlog. Het samenwerken met hulp van een kunstenaar vinden de kinderen een goed idee, mits hun eigen creativiteit daardoor niet wordt beperkt. De historicus willen ze graag ontmoeten, het is lastig om zo een beeld te vormen van zijn rol in het programma.

Wij hebben afbeeldingen bekeken en besproken (zie bijlage). De Kindergemeenteraad wil geen rechtopstaand kunstwerk (totempaal, kunstboom of wegwijzer), ze willen een route.

Daarbij vinden ze de afdrukken van de Maple leaf mooi, maar willen ze daarnaast ook eigen creatieve dingen kunnen maken. Ze doen de suggestie om de Maple leaf tulp onder de IJsbeer te poten.

De Kindergemeenteraad wil het project uitvoeren met meer kinderen dan alleen henzelf. De gemeente moet dus op zoek naar een arbeidsintensieve vorm/ iets met veel stenen, waar veel kinderen aan mee kunnen doen. Meer details hierover zijn er nog niet. OP 15 januari willen de kinderen met de kunstenaar, historicus en vak-ambtenaren hierover verder praten.

De samenwerking met ouderen is voor de kinderen ook belangrijk, dit onderdeel moeten we verder uitwerken. Goed om te bespreken welke ouderen dit zijn, een profiel te maken.

Om aandacht te vragen willen de kinderen een flyer maken, de website van de gemeente benutten, persberichten maken. Zowel social media als schrijvende pers benutten.

Afstemmen met de organisatie van 75 jaar bevrijding is belangrijk, omdat er meer activiteiten zijn rond 4 en 5 mei. De kinderen willen hun route het liefst openen op  4 mei in de middag, voorafgaand aan de herdenking.

Ontvangst leden van de gemeenteraad

Aanwezig raadsleden Pierre van Rooden (SP) en Olaf Streutker (CDA), commissieleden Marike van der Tol (HB) en Michiel de Boer (D66) en griffier Paul van Ruitenbeek.

Lise heet onze gasten welkom en vertelt over het doorlopen proces (zie bijlage). Zes kinderen presenteren het idee. De aanwezige raads- en commissieleden stellen vragen, waardoor er een gesprek ontstaat. Men vraagt onder meer naar de kosten en het budget, naar de manier waarop de kinderen het plan willen promoten, ook wil men bijvoorbeeld weten hoe ouderen gevonden worden en geeft men hier tips over.

De Kindergemeenteraad waardeert de getoonde belangstelling en opmerkingen.

Na de vergadering eten we samen pannenkoeken.

Nog vragen, bel, app of mail me dan gerust!

Met vriendelijke groet, Carolien Jansson

Communicatieadviseur gemeenteraad

Telefoon:           06-47456760

e-mail:                c.jansson@hilversum.nl