Verslag vergadering Kindergemeenteraad 13 mei 2020

 Digitale vergadering via ZOOM
- Aanwezig: Luuk, Loïcq, Anouk, Purlen, Noor, Daniel, Maaike, Cloé, Brechtje, Sarah, Lise, Liesbeth en Rosalie.
- Afwezig: Elnour, Mobasar, Linde, Jille. Madelief (met bericht).
- Het is gelukt met tien kinderen verbinding te maken, zodat er een meerderheid van de Kindergemeenteraad deelneemt aan de vergadering.

Verslag vergadering Kindergemeenteraad 14 mei 2020

1-3.  Hoe gaat het met iedereen?

We maken even een rondje. De kinderen zijn weer een deel van de week naar school, dat vindt iedereen fijn. Iedereen is gezond, mooi! We testen meteen de microfoons met aan/uit doen, dat gaat top. Noor heeft geen beeld maar is er met geluid bij. Lise heeft geen geluid, zij is wel in beeld. Ze praat ons bij via chat en face time.

 4. Brief van Carolien
De brief die Carolien aan de kinderenschreef is al via de mail rondgestuurd aan de ouders. Liesbeth leest hem ook nog voor.

5. Kaartenactie ‘Hart onder de Riem’

Wat zijn de kaarten mooi geworden! We kunnen spreken van een geslaagde actie, die ook de krant gehaald heeft! De kindergemeenteraad heeft al veel kaarten verstuurd en rondgebracht, goed om te horen. Een enkeling geeft aan te druk te zijn om de kaarten te versturen. Als je nog kaarten hebt liggen: stuur ze op. Zoals de reclame zegt: kleine moeite, groot plezier!

6. Lise legde bloemen, een terugblik

De foto’s en de filmpjes van Lise tijdens de krans legging op 4 mei zijn door Liesbeth rondgestuurd via de email. Lise vertelt zelf ook hoe ze het ervaren heeft, zo alleen met een microfoon en een camera in een leeg Rosarium. Dat is nog best wel spannend!

7. Voorstel onthulling kunstwerk in de Vredesweek, op 23 september

Liesbeth vertelt dat het kunstwerk ‘Een steentje bijdragen’ op woensdag 23 september om 16 uur onthuld kan worden, samen met de vredespaal. Het is dan de Vredesweek, dat past heel mooi bij het thema van het kunstwerk. De burgemeester heeft het al in zijn agenda staan! Zo gebeurt de onthulling toch nog zoals de kindergemeenteraad het eigenlijk wilden op 5 mei.

We moeten de stenen wel voor die tijd bij het Rosarium hebben. Liesbeth en Rosalie regelen dit. De kinderen moeten dan hun kunstwerk nog neerleggen. Hoe we dat precies gaan doen spreken we nog af. En alles onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen natuurlijk.

8. Hoe nu verder?

Op 20 mei zou de afscheidsreceptie zijn maar deze stelden we al eerder uit. Liesbeth doet de kinderen nu een voorstel: wat als de kindergemeenteraad in de huidige vorm gewoon nog even door gaat? Dan bedoelen we niet een officiële 2e termijn, want dat zou ook opnieuw installeren van de Kindergemeenteraad vragen en een heel nieuw plan. Het gaat er juist om dat de kinderen hun oorspronkelijke plan, hun kunstwerk, kunnen onthullen en dat zij die dat willen de kans krijgen om de gemiste activiteiten alsnog te doen.

In de praktijk zal de verlenging t/m volgend voorjaar lopen, incl. openen Koningsdag en dodenherdenking. Het officiële afscheid van deze raad is dan naar verwachting mei 2021. 

-  Van de 10 aanwezige raadsleden stemmen er 9 positief. Eén kind spreekt twijfels uit of het niet te druk wordt met de middelbare school.

Liesbeth geeft aan dat het geen verplichting is. Ze doet een rondje langs alle kinderen en ouders. De kinderen die het na de onthulling van het kunstwerk op 23 september genoeg vinden nemen dan afscheid.
- Volgend voorjaar verwachten we weer bij de basisscholen te gaan werven voor de nieuwe kindergemeenteraad (2021-2022). Liesbeth stemt dit met de scholen af.

- Liesbeth komt nog terug op de afscheidsceremonie en hoe deze er dan uit komt te zien.
- Er worden vragen gesteld of er dan ook een nieuwe burgemeester gekozen wordt. Dat is niet zo, het uitgangspunt is dat de kindergemeenteraad in de huidige vorm gewoon nog even door gaat. Wat wel kan is twee  locoburgemeesters aanstellen, die Lise ondersteunen in de burgemeesters taken. Hoe we dit precies in gaan vullen volgt nog. Welke activiteiten er in het najaar en in de winter zijn gaat Liesbeth ook nog na.

9. Uitje naar het Binnenhof in Den Haag
Dit uitje stelden we eerder al uit. Liesbeth heeft nog geen reactie van de organisator gekregen op de vraag wanneer er weer groepen welkom zijn. We wachten nog even af. Afhankelijk hiervan zal het waarschijnlijk in september of anders in april worden en op een zaterdag.

10. Ingekomen stuk van de rekenkamer

Liesbeth vertelt over het onderzoeksvoorstel naar keurmerken van speeltoestellen. Als het onderzoeksvoorstel goedgekeurd is en openbaar dan krijgen jullie het ook te zien.

Bij het onderzoek  worden de volgende vragen beantwoord:

1.       Waaraan moeten nieuwe speeltoestellen voldoen?

2.       Wat is de rol van een keurmerk daarbij?

3.       Als er geen keurmerk voor de recycletuin zou kunnen zijn, zou er een andere mogelijkheid zijn?

4.       Op welke wijze worden de eisen waaraan speeltoestellen in het algemeen moeten voldoen, in de praktijk gehandhaafd?

Vanwege drukte en de huidige corona beperkingen wil de rekenkamer dit onderzoek na de zomervakantie starten. De resultaten delen ze in het najaar weel met de kindergemeenteraad.

10b Een andere vraag van de rekenkamer: ze willen jullie betrekken bij het lopende onderzoek naar duurzaamheid, de warmtetransitie.

Dat gaat over milieu en klimaat en gaat over de toekomst van de kinderen. (woensdag 17 juni) . Dan willen ze graag jullie mening horen. Die zal verwerkt worden in het eindrapport.

Een rondje langs de aanwezigen levert een unaniem positieve reactie op, Liesbeth nodigt de rekenkamer uit voor deze (ZOOM) vergadering. Jullie krijgen nog informatie waar jet over gaat en hoe jullie je kunnen voorbereiden op dit onderwerp.

Volgende vergadering

Volgende vergadering is op woensdagmiddag 17 juni om 16.00 uur.

Een groot deel van de vergadering gaat over de vragen van de rekenkamer, zie agendapunt 10b

Zorg dat je een account hebt bij Zoom voor die tijd! Dan kunnen we met de volledige Kindergemeenteraad vergaderen.

Zet in je agenda:

Woensdag 17 juni 16:00 uur ZOOM vergadering kindergemeenteraad

Woensdag 23 september           15:00 uur* neerleggen kunstwerk ‘Een steentje bijdragen’

                                                               16:00 uur* onthulling van het kunstwerk ‘een steentje bijdragen

*Dit is een schatting, de definitieve tijdstippen volgen nog.