Kindergemeenteraad gaat voor een blote voeten pad in Hilversum

11 scholen, 11 plannen. De 20 kinderen van de Hilversumse kindergemeenteraad kozen traditiegetrouw het plan waar ze de komende maanden mee aan de slag gaan. Het plan van Josephine en Juliette van de Fabritiusschool: Een blote voeten pad was de onbetwiste winnaar.

Stemmen over de plannen 20 januari 2022Met dit plan gaat de Kindergemeenteraad de komende maanden aan de slag. De gemeente Hilversum helpt de kinderen bij de uitvoering.

Iedere school die deelneemt aan de kindergemeenteraad mag een voorstel indienen voor een plan. De kindergemeenteraad kiest uit de voorstellen één plan om gezamenlijk uit te voeren. Voor deze Kindergemeenteraad betekende dat: kiezen uit wel 11 plannen. Op 25 november 2021 presenteerden de kinderen hun plannen aan elkaar. Daarna volgde een belangrijk moment: Een team van de afdeling Leefomgeving van de gemeente bekeek de plannen. Per plan gaven zij aan of het voldeed aan de gestelde voorwaarden:

  • Is het plan uitvoerbaar binnen de raadsperiode van de kindergemeenteraad: het schooljaar 2021-2022?
  • Is het plan uitvoerbaar binnen het beschikbare budget dat de kindergemeenteraad hiervoor heeft?
  • Is het plan uitvoerbaar door de gemeente Hilversum binnen de geldende regels en richtlijnen?
  • Wordt dit plan nog niet uitgevoerd door de gemeente of haar partners?

Feedback op alle plannen

In de kindergemeenteraadsvergadering van 20 januari waren wethouder Annette Wolthers (onderwijs, verkeer) en Daniel Grootendorst, ontwerper Openbare Ruimte te gast. Zij gaven op alle plannen een uitgebreide reactie. Een flink aantal plannen bleek te duur voor dit doel en/of niet uitvoerbaar in de tijd, bijvoorbeeld voorstellen om de verkeerssituatie rond schoolpleinen veiliger te maken. Ook bleek dat de gemeente een deel van de voorstellen al uitvoerde, of dit van plan was: Extra watertap punten, extra prullenbakken in de openbare ruimte, meer inclusieve speelplekken, groenere speeltuinen en het 1000 bomen plan. De bedenkers gaven na de toelichting steeds zelf aan of ze hun plan nog in stemming wilden brengen.

Uiteindelijk bleven er 4 plannen over waarop gestemd kon worden:
1. AVP: Activiteit voor Pubers (Gijs en Stein, Elckerlyck)
2. Blote voeten pad (Juliette en Josephine, Fabritiusschool)
3. Mini Museum (Minke en Marij, HSV)
4. Tiny forest met speelmogelijkheid (Madeleine, Paulusschool)

Het blote voeten pad kwam als overtuigende winnaar uit de bus, dit wordt het plan van de kindergemeenteraad 2021-2022.

Dikke pluim

Wethouder Wolthers en de specialisten van de gemeente geven de kindergemeenteraad een dikke pluim voor de ingediende plannen: “Een aantal van deze plannen staat letterlijk in het gemeentebeleid dat al uitgevoerd wordt of in de planning zit. Jullie spelen heel goed in op de actuele thema’s en geven thema’s aan die belangrijk zijn om aan te pakken, als gemeente samen met de inwoners van Hilversum. Complimenten!” De kindergemeenteraad blijft in gesprek met ambtenaren en wethouders, om aandacht te vragen voor de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld door hun input mee te geven als inbreng in de Omgevings- en Mobiliteitsvisie van Hilversum.

Uitvoering van het gekozen plan

De komende tijd werkt de kindergemeenteraad samen met de specialisten van de gemeente om te bepalen hoe hun blote voeten pad er uit komt te zien en waar het gaat komen. De kindergemeenteraad houdt u op de hoogte!

Meer weten? Kijk voor algemene informatie over de Hilversumse kindergemeenteraad op hilversum.nl/kinderpolitiek. Met vragen kunt u terecht bij Liesbeth Michels via griffie@hilversum.nl