Hoe werkt de Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken: Controleren, kaders stellen en volksvertegenwoordiging. De Gemeenteraad heeft ook een aantal raadsinstrumenten nodig om zijn taken uit te kunnen voeren.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft de gemeenteraad een volksvertegenwoordigende rol.

De gemeenteraad wordt gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van een gemeente. Een gemeente heeft tussen de 9 en 45 raadsleden. Het exacte aantal is afhankelijk van de hoeveelheid inwoners. Hilversum heeft 37 raadsleden. - De griffie ondersteunt de gemeenteraad.

De belangrijkste taken van de gemeenteraad:

Raadsinstrumenten

De raad heeft drie rollen: kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van inwoners. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft een raadslid verschillende (wettelijke) instrumenten ter beschikking, de ‘raadsinstrumenten’. Dit zijn bijvoorbeeld moties, amendementen en artikel 41 vragen.

Een aantal artikelen over het werk van de raad en over de raadsinstrumenten, die eerder in de Gooi en Eembode verschenen: