Hoe werkt de Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken: Controleren, kaders stellen en volksvertegenwoordiging. De Gemeenteraad heeft ook een aantal raadsinstrumenten nodig om zijn taken uit te kunnen voeren.

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Controleren: De gemeenteraad controleert het dagelijkse bestuur, dat is het college van burgemeester en 6 wethouders. Dit betekent dat de raad moet controleren of afspraken op een doelmatige en rechtmatige wijze zijn nagekomen. De raad wordt daarbij ondersteund door met name de accountant en de lokale rekenkamer. De provincie kan, als financieel toezichthouder, ook een rol spelen bij de controlerende taak.
  • Kaders stellen: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
  • Volksvertegenwoordiging: raadsleden zijn gekozen en treden op namens de inwoners

Raadsinstrumenten

De volgende instrumenten heeft de gemeenteraad nodig om zijn werk goed uit te kunnen voeren: 

Wist u dat?