Hilversum zoekt een nieuwe burgemeester

De wervingsprocedure

Burgemeester Pieter Broertjes kondigde op 9 juni aan dat hij zijn functie als burgemeester van Hilversum neer gaat leggen in 2022. De gemeente Hilversum is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Profielschets

Het is belangrijk om een burgemeester te vinden die goed bij Hilversum past. De Hilversumse gemeenteraad maakt daarom eerst een profielschets. Hierin staat beschreven wat voor soort gemeente Hilversum is en over welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester van Hilversum moet beschikken.
Wij vroegen aan de inwoners van Hilversum om een bijdrage te leveren aan deze profielschets. Dit kon tot en met 23 juni 2021. De gemeenteraad ontving 122 reacties van u, waarvoor veel dank!

Vaststellen profielschets

In de raadsvergadering van 6 juli 2021 wordt de profielschets vastgesteld, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning. In deze vergadering wordt ook de vertrouwenscommissie benoemd. Deze raadscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de 11 partijen, bijgestaan door wethouder Annette Wolthers als adviseur en plaatsvervangend gemeentesecretaris Willemijn Groot. De vertrouwenscommissie voert onder andere de gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Voorzitter van de vertrouwenscommissie is Annemarie den Daas (D66).

Selectie van de kandidaten

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de regering ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. De komende maanden gebeurt het volgende:

  • Juni 2021: De gemeenteraad stelt een profielschets op. De profielschets is een belangrijk onderdeel bij de werving van de kandidaten.
  • In de raadsvergadering van 6 juli wordt de profielschets vastgesteld, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning. In deze vergadering wordt ook de vertrouwenscommissie benoemd.
  • Augustus 2021: De vacature voor burgemeester van Hilversum wordt opengesteld. De profielschets is dan via deze pagina in te zien.
  • De commissaris van de Koning maakt op basis van de profielschets een eerste selectie uit de kandidaten die solliciteren op de functie van burgemeester.
  • De vertrouwenscommissie gaat in gesprek met de geselecteerde kandidaten.
  • De vertrouwenscommissie doet een voorstel aan de raad. De gemeenteraad draagt een kandidaat voor aan de minister van Binnenlandse Zaken met  het voorstel deze kandidaat aan te nemen als nieuwe burgemeester van Hilversum.
  • Installatievergadering van de gemeenteraad:  De geselecteerde kandidaat wordt beëdigd door de commissaris van de Koning en geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum. Dit gebeurt in een speciale gemeenteraadsvergadering, de ‘installatievergadering’.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Hilversum via griffie@hilversum.nl