Hilversum zoekt een nieuwe burgemeester

Burgemeester Pieter Broertjes legt zijn functie neer in 2022. Het is belangrijk om een nieuwe burgemeester te vinden die goed bij Hilversum past. De Hilversumse gemeenteraad maakt daarom eerst een profielschets. De gemeenteraad ontvangt hiervoor ook graag uw mening.

Nieuwe burgemeester

Burgemeester Pieter Broertjes kondigde op 9 juni aan dat hij zijn functie als burgemeester van Hilversum neer gaat leggen in 2022. De gemeente Hilversum gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Uw mening is belangrijk.

Profielschets

Het is belangrijk om een burgemeester te vinden die goed bij Hilversum past. De Hilversumse gemeenteraad maakt daarom eerst een profielschets. Hierin staat beschreven wat voor soort gemeente Hilversum is en over welke eigenschappen en welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester van Hilversum moet hebben.

Uw mening

De gemeenteraad ontvangt voor de profielschets ook graag uw mening. Wat wilt u aan de gemeenteraad meegeven bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester? Vul het formulier in via onderstaande knop. Dit kan tot en met 23 juni 2021. De gemeenteraad neemt dan uw reacties mee bij het opstellen van de profielschets.

Nieuwe burgemeester - Uw mening

Selectie van de kandidaten

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de regering ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de Hilversumse gemeenteraad:

  • De gemeenteraad stelt een profielschets op. De profielschets is een belangrijk onderdeel bij de werving van de kandidaten.
  • De commissaris van de Koning maakt op basis van de profielschets een eerste selectie uit de kandidaten die solliciteren op de functie van burgemeester.
  • Daarna gaat een deel van de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie, in gesprek met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een voorstel aan de raad.
  • De gemeenteraad draagt een kandidaat voor aan de minister van Binnenlandse Zaken met het voorstel deze kandidaat aan te nemen.

Per post reageren

Per brief reageren kan ook. Beschrijf kort wat u aan de gemeenteraad van Hilversum wilt meegeven bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Zet in uw brief dat het gaat om uw bijdrage voor een nieuwe burgemeester van Hilversum. Stuur uw brief uiterlijk 21 juni aan: De griffier van gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. De brief mag in een gesloten enveloppe waar u ‘VERTROUWELIJK’ op schrijft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Hilversum via griffie@hilversum.nl, (035) 629 24 79.