Raadscommissies

Wij vergaderen met algemene raadscommissies. Vóór de coronacrisis werkten we met de volgende vak commissies: Ruimtelijke Ordening & Wonen, Economie & Bestuur, Zorg & Samenleving, en Verbonden partijen.

 De Audit & Rekeningcommissie en de Referendumcommissie vinden nog wel apart plaats. De onderwerpen die binnenkomen worden op portefeuillehouder ingedeeld en over de commissievergaderingen verdeeld. De raadscommissies zijn op woensdag, in de raadzaal en in de Dudok kamer van het Hilversumse raadhuis.
Bekijk de agenda en stukken

Audit- en rekeningcommissie

De Audit- en rekeningcommissie is een raadscommissie die onderzoekt of het college het financieel beheer juist en volgens de met de gemeenteraad afgesproken regels uitgevoert.

De commissie houdt zich daarvoor bezig met de boekhoudkundige stukken en de jaarstukken. Zij praat met de accountant over de jaarstukken en brengt jaarlijks verslag uit over de bevindingen aan de raad.
Verder geeft de Audit- en rekeningcommissie aan de raad en het college algemeen advies over het financiële beleid van de gemeente.  Tot slot heeft de gemeenteraad aan deze commissie opgedragen om de selectie en de aanbesteding van de accountantsdiensten te regelen. De vergaderingen van de Audit- en rekeningcommissie zijn normaal gesproken openbaar. De commissie is geen beleidsvoorbereidende commissie zoals bijvoorbeeld de commissie Zorg & Samenleving, maar een commissie met een specifieke opdracht en deskundigheid. Het is een commissie die alleen uit raadsleden en commissieleden bestaat.

Referendumcommissie

Hilversum kent een correctief raadgevend referendum. Bij een referendum kunnen inwoners stemmen over een voorstel waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Met de in november 2019 geïnstalleerde referendumcommissie is de gemeente Hilversum in staat een verzoek goed op te pakken. Wouter Zorg, Inez Derks en Marion Veerbeek vormen samen de Referendumcommissie.