Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

De Gemeenteraad

Hier vindt u de raadsleden, commissieleden, commissies en raadsverordeningen.

  • Wie zitten er in de gemeenteraad?

    Hier vindt u de raadsleden, commissieleden, commissies en raadsverordeningen.

  • Raadscommissies

    Momenteel vergaderen wij met algemene commissies. De onderwerpen die binnenkomen worden op portefeuillehouder ingedeeld en over de commissievergaderingen verdeeld. Deze algemene commissies vervangen de specifieke vakcommissies. De algemene commissies vinden plaats op woensdagen en donderdagen.

  • Raadsverordeningen

    Hier vindt u het reglement en de gedragscode.